Onormal celldelning – orsak eller verkan?
september 2018 | WAR ON CANCER | Av: Sebastian Hermelin
Onormal celldelning – orsak eller verkan?

Under de senaste tre åren, sedan jag blev varse hur cancer kan påverka en människa, har jag funderat mycket kring sjukdomens uppkomst, vilka som drabbas, varför och självklart de behandlingar som finns tillgängliga.

Tobak och alkohol har i flera instanser påvisats vara cancerframkallande. Betyder det att en person med lungcancer hade undsluppit sjukdomen om hen inte rökt? Sedan har vi personer som får lungcancer utan att ha rökt en enda cigarett – är det då passiv rökning som är boven? Är det otur? Eller är det kombination av faktorer vi kan, eller inte kan, påverka? Det är dessa frågor som är de riktigt viktiga för vår framtida hälsa, och också de som är svåra och känsliga.

Jag skulle vilja påstå att i dagens samhälle är sättet som vi bemöter problemområden på i stora drag binärt och blir mer så för varje år som går. Vad jag menar med det är att någonting, vad som helst, är antingen bra eller dåligt, nyttigt eller direkt skadligt. Det är antingen ett eller noll, alltså binärt. Antingen är du en god människa som är nobel i dina handlingar, eller en ond människa som inte förtjänar minsta förståelse. Detta binära tillstånd drivs även på av medierna. I tidningsrubrikerna står det inte att det är bra att äta citrusfrukter ibland för att kroppen mår bra av C-vitamin. Det står ”Ät C-vitamin och slipp bli sjuk och gå ner i vikt utan att röra på dig”. En mirakelkur, äntligen! I medierna hittar vi ständigt nya mirakelkurer och anledningar/orsaker till att livet ser ut som det gör. Vi hittar saker som vi kan skylla problemen på och vi slipper ta eget ansvar… skönt. När något går bra är det Vi eller Jag, när något går fel är det Du eller Dom! Sådant avståndstagande premieras och det menar jag är fel och i värsta fall leder det faktiskt dessutom till ökad sjuklighet.

Kan det vara så att tänka binärt gör att vi slutar tro på oss själva, att vi slängs mellan olika läger som inte kan samarbeta för att man tror så olika? Gör detta tänk att vi misstror vår egen påverkanskraft på vårt eget liv, vår egen hälsa så att vi bara fokuserar på symptomlindring och inte letar efter orsaken?

Åter till cancer.

”Onormal celldelning” bekräftas och förklaras ofta vara orsaken till eller att det är cancer. Stora summor pengar läggs på forskning för att motverka, lindra symptom och bota cancer. Nya otroliga framsteg görs och snart, om inte nu, kan vi klippa och klistra i våra celler på ett sådant sätt att vi kan omprogrammera dessa till att identifiera och själva attackera cancerceller. Vi går förhoppningsvis en framtid till mötes där vi inte längre behöver inta ett gift som dödar allt i sin väg för att bli av med denna sjukdom.

Det är fantastiskt, det är häftigt och det är mer Sci-Fi än Star Wars var när jag växte upp.

Men jag kommer ändå tillbaka till mina tankar om orsak och verkan. Är onormal celldelning resultatet av att vi lever på fel sätt? Stress, adrenalinpåslag, missnöje, kosthållning, träning, levnadsmönster. Om det är så, betyder det att vårt leverne kommer hitta andra sätt att ta död på oss även om vi hittar ett botemedel mot cancer?

Sebastian Hermelin
Sebastian Hermelin
Sebastian Hermelin är medgrundare och Chief Operating Officer (COO) för WarOnCancer.com - en social plattform för alla som kämpar mot cancer – patienter, närstående och överlevare – med fokus på mental hälsa. Visionen med WarOnCancer är att förändra sjukvårdens arbete med mental hälsa och samarbeten har inletts med både Karolinska Sjukhuset samt Akademiska sjukhuset för att inkorporera plattformen som ett verktyg för vårdpersonal. Sebastian har en M.Sc i Industriell Ekonomi från KTH och har sedan början av 2017 flyttat hem från London där han tidigare jobbade inom 'fintech-sales’.
- Läs mer
Om Bloggen

Horizontbloggen är ett debattforum för aktuella läkemedelsrelaterade ämnen med målet att vara en aktiv del i läkemedelsdebatten och att samspela med olika intressenter för att bidra till ökad kunskap och ge underlag för faktabaserade förslag och beslut. Bloggen riktar sig främst till politiker, myndigheter, tjänstemän, patientföreträdare och andra beslutsfattare inom svensk hälso- och sjukvård, men även patienter och anhöriga.

 

Fabian Madelon is Business Control Function manager with responsibility for Nordics at Bristol Myers Squibb. He is married and father of a 10-year-old son and an 8-year-old-daughter. He has a rare form of cancer that was discovered in 2010 and which triggered major operations on three different organs over the past eight years.

He decided to be on a one-year leave of absence in 2018 with two objectives in mind. The first one is to better understand his disease and find ways to fight it. The second is to use his experience at the hospital to help other patients go through the trauma of major operations.

Sebastian Hermelin är medgrundare och Chief Operating Officer (COO) för WarOnCancer.com - en social plattform för alla som kämpar mot cancer – patienter, närstående och överlevare – med fokus på mental hälsa. Visionen med WarOnCancer är att förändra sjukvårdens arbete med mental hälsa och samarbeten har inletts med både Karolinska Sjukhuset samt Akademiska sjukhuset för att inkorporera plattformen som ett verktyg för vårdpersonal. Sebastian har en M.Sc i Industriell Ekonomi från KTH och har sedan början av 2017 flyttat hem från London där han tidigare jobbade inom 'fintech-sales’.

Kajsa Asp Jonson är legitimerad dietist, journalist och författare. Sedan tio år tillbaka driver hon eget företag med fokus på kommunikation och inspiration kring hälsa, goda matvanor och prevention.

 

Kajsa vill inspirera till ett skönare liv utan pekpinnar – en hållbar livsstil som dessutom gör att vi på kan leva friskare och längre, njuta av vår tid på jorden och samtidigt få de gemensamma resurserna att räcka till mer.

 

För mer information, se www.kajsaasp.se

Mattias är disputerad hälsoekonom och har arbetat med utvärdering av läkemedel och medicinsk teknologi sedan 2012. Mattias arbetar under 2017 på Bristol-Myers Squibb med hälsoekonomi och introduktion av nya läkemedel i Norden. Mattias har en bakgrund som civilekonom och hans forskning på Linköping universitet har framförallt berört utvärderingar av behandlingar mot hjärtkärlsjukdomar, cancer och screeningprogram.