Snabb utveckling inom cancervården
november 2018 | OM CANCER OCH CANCERLÄKEMEDEL | Av: Pontus Lindvall
Snabb utveckling inom cancervården

Cancer är och förblir en av den svenska sjukvårdens största utmaningar. Antalet nya cancerfall ökar konstant och i Cancerfondsrapporten 2016 uppskattas att antalet personer som år 2040 lever och har fått en cancerdiagnos de senaste tio åren kommer att uppgå till fler än 630 000 i Sverige. Det är mer än en fördubbling av 2013 års siffra.

Cancerfonden och Socialstyrelsen uppskattar att så många som var tredje person i Sverige kommer att få en cancerdiagnos någon gång under sin livstid.

Behovet av bättre behandlingar är stort

Mot bakgrund av dessa siffror blir det tydligt att behovet av bättre, skonsammare behandlingar och effektivare cancervård kommer att vara stort. Detta gäller även hjälpmedel som canceröverlevare behöver för att komma tillbaka till sitt vanliga liv.

För det är nämligen så att allt fler överlever cancer, men vissa tvingas leva resten av livet med försämrad livskvalitet och begränsad arbetsförmåga. Trycket på sjukvården förväntas komma att öka kraftigt framöver, inte minst när det gäller rehabilitering av dem som genomgått framgångsrika cancerbehandlingar och som ska återvända till vardagen. Den gruppen växer både på grund av att fler drabbas och av att andelen överlevande ökar. 

Snabb utveckling inom cancervården

Snabb utveckling av nya cancerläkemedel

Sedan millennieskiftet har det skett mycket när det gäller cancerläkemedel. Enligt en artikel i LäkemedelsVärlden väntas det bara mellan åren 2015–2020 komma omkring 75 nya cancerläkemedel globalt. Det är en enastående medicinsk utveckling.

Snabb utveckling inom cancervården

Med det sagt så finns det fortfarande mycket kvar att göra inom cancerområdet, särskilt vad gäller vissa cancerformer som exempelvis lungcancer. På det stora hela är det dock tydligt att överlevnaden har ökat. Sedan några år tillbaka pratar vi om vissa cancerformer som kroniska, vilket bör ses som ett stort steg framåt. Cancerfondsrapporten 2017 anger att det finns ett tydligt samband mellan den förbättrade femårsöverlevnaden och det ökande antalet nya cancerläkemedel.

Snabb utveckling inom cancervården

Det sker också omfattande investeringar, likt den stora satsningen Cancer Moonshot som Sverige och USA samarbetar om och som man kan läsa mer om på regeringens hemsida. Förhoppningen är att allt fler cancerformer blir behandlingsbara eller kroniska sjukdomar och vi får hoppas att satsningen kommer ge önskat resultat. 

Ett allvarligt uppdrag

På Bristol-Myers Squibb hoppas vi att svensk cancervård behåller eller förstärker sin position som en cancervård i världsklass, och som dessutom är mer jämlik än idag.

Vårt uppdrag, som vi tar på största allvar, är att upptäcka, utveckla och leverera innovativa läkemedel. Vi lägger också mycket arbete, i nära samverkan med vårdpersonal och beslutsfattare, på att introducera och tillgängliggöra dessa läkemedel så att de kan hjälpa patienter i kampen att försöka besegra allvarliga sjukdomar såsom cancer.

Referenser

1.   Cancerfondsrapporten, 2016, s. 24.
2.   Cancer i siffror 2018, Socialstyrelsen & Cancerfonden, s. 3, 6.
3.   LäkemedelsVärlden, ”Läkemedelskostnader spås skjuta i höjden”, 2015-11-18,
4.   Cancerfondsrapporten, 2017, s. 13, 42–43, 84–85.
5.   Regeringskansliet, 2016. ”Nytt avtal: Sverige och USA ska samarbeta om cancerforskning”, 2016-10-03, 

Pontus Lindvall
Pontus har arbetat på BMS i mer än 10 år och har fram till nyligen sysslat med sådant som kretsar kring samhällskontakter och att arbeta i det tidiga skedet vid introduktion av nya läkemedel. Pontus började jobba i branschen för närmare 20 år sedan och säger såhär om sitt jobb: ”Att jobba på BMS känns extra bra när jag känner att jag har varit med och gjort skillnad för att svenska patienter med svåra sjukdomar får tillgång till innovativa läkemedel som kan hjälpa dem i kampen mot sjukdomen. Jag är mycket engagerad i mitt jobb som jag upplever som väldigt meningsfullt.” Pontus bloggar om ämnen som är relaterade till hans arbetsuppgifter.
- Läs mer
Om Bloggen

Horizontbloggen är ett debattforum för aktuella läkemedelsrelaterade ämnen med målet att vara en aktiv del i läkemedelsdebatten och att samspela med olika intressenter för att bidra till ökad kunskap och ge underlag för faktabaserade förslag och beslut. Bloggen riktar sig främst till politiker, myndigheter, tjänstemän, patientföreträdare och andra beslutsfattare inom svensk hälso- och sjukvård, men även patienter och anhöriga.

 

Fabian Madelon is Business Control Function manager with responsibility for Nordics at Bristol Myers Squibb. He is married and father of a 10-year-old son and an 8-year-old-daughter. He has a rare form of cancer that was discovered in 2010 and which triggered major operations on three different organs over the past eight years.

He decided to be on a one-year leave of absence in 2018 with two objectives in mind. The first one is to better understand his disease and find ways to fight it. The second is to use his experience at the hospital to help other patients go through the trauma of major operations.

Sebastian Hermelin är medgrundare och Chief Operating Officer (COO) för WarOnCancer.com - en social plattform för alla som kämpar mot cancer – patienter, närstående och överlevare – med fokus på mental hälsa. Visionen med WarOnCancer är att förändra sjukvårdens arbete med mental hälsa och samarbeten har inletts med både Karolinska Sjukhuset samt Akademiska sjukhuset för att inkorporera plattformen som ett verktyg för vårdpersonal. Sebastian har en M.Sc i Industriell Ekonomi från KTH och har sedan början av 2017 flyttat hem från London där han tidigare jobbade inom 'fintech-sales’.

Kajsa Asp Jonson är legitimerad dietist, journalist och författare. Sedan tio år tillbaka driver hon eget företag med fokus på kommunikation och inspiration kring hälsa, goda matvanor och prevention.

 

Kajsa vill inspirera till ett skönare liv utan pekpinnar – en hållbar livsstil som dessutom gör att vi på kan leva friskare och längre, njuta av vår tid på jorden och samtidigt få de gemensamma resurserna att räcka till mer.

 

För mer information, se www.kajsaasp.se

Mattias är disputerad hälsoekonom och har arbetat med utvärdering av läkemedel och medicinsk teknologi sedan 2012. Mattias arbetar under 2017 på Bristol-Myers Squibb med hälsoekonomi och introduktion av nya läkemedel i Norden. Mattias har en bakgrund som civilekonom och hans forskning på Linköping universitet har framförallt berört utvärderingar av behandlingar mot hjärtkärlsjukdomar, cancer och screeningprogram.