Håll ihop klungan!
april 2017 | MARKET ACCESS | Av: Anna Johansson
Håll ihop klungan!

Jag hamnade härom veckan i en diskussion om uppförandekod i de sociala medierna inom branschen och exempel gavs för att belysa bristande kunskaper inom detta område. Detta fick mig att tänka till och ett idéfrö såddes i min hjärna.

Kommunikation i de sociala medierna innebär utmaningar

Jag är själv högst involverad i den här typen av arbete och har varit med i framtagandet av en strategi för sociala medier på BMS. Därmed har jag tillskansat mig en välgrundad förståelse för vilka utmaningar vi som företag och bransch står inför när det kommer till kommunikation i sociala medierna. Jag tänker så här: ”Håll ihop klungan!”. Vad jag menar är att vi i denna fråga har allt att vinna på att stå enade som bransch. Om vi företag samarbetar även i de här frågorna, i enlighet med de etiska regelverk som gäller, så är jag övertygad om att alla kommer att gå vinnande ur det. Jag var nyss på skidsemester i norska fjällen och liknelsen med att hålla ihop klungan på fjället är slående. Man lämnar inte sin kamrat på fjället för att vara den som kommer först ner. Det kan vara direkt livsfarligt... Grundregeln är att den som har mest erfarenhet är den som leder klungan så att alla kan ta sig tryggt ner för berget.

Alla är berörda

Det finns idag mycket stöd att hämta via branschföreningen LIF (Läkemedelsindustriföreningen). Både via de etiska reglerna (LER) som finns uppsatta (http://lif.se/etik/etiska-regelverket/ ) och genom så kallad IMA-certifiering, det vill säga att genomgå Läkemedelsakademins kurs för informations- och marknadsansvariga (IMA). Detta är en ypperlig grund och bör vara ett skall-krav för alla som överhuvudtaget närmar sig kommunikation i de sociala medierna i branschen. Och eftersom det är så att gränserna mellan ”personligt jag” och ”professionellt jag” raderas ut i den digitalt sociala världen, så är faktiskt alla berörda. Även de som inte direkt jobbar med kommunikation. Nu menar jag inte att alla behöver blir IMA-certifierade, men alla bör få någon typ av grundläggande kunskap om uppförandekod och de regler som gäller.

Kan samarbete i frågan ge en stärkt position för branschen?

Jag vill alltså se ytterligare samarbete i denna fråga mellan företagen i branschen. Jag har som sagt haft flera samtal med olika individer och jag tycker mig uppfatta ett sådant behov och en faktisk efterfrågan av det. Vår nya digitala verklighet är en verklighet i ständig förändring. För att lyckas parera utmaningarna som det innebär för oss kan vi inte agera som att detta handlar om att skapa sig konkurrensfördelar mellan företagen. Ingen vinner på att stjälpa någon annan här, utan istället har vi allt att förlora som bransch om någon agerar fel på grund av okunskap eller vad det månde vara. Om vi tillsammans kan bygga på de erferenheter och lärdomar som finns ute bland företagen och hjälpas åt att sprida den kunskapen till alla och envar som är verksam i läkemedelsbranschen, så tror i alla fall jag att vi stärker positionen för branschen som helhet i omvärldens ögon.

Anna Johansson
Anna jobbar på Bristol-Myers Squibb sedan 2015 och innehar nu rollen som Governmental Affairs Manager. Hon är dessutom ansvarig för avdelningens digitala kommunikation och är således även moderator för Horizontbloggen. Anna är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg och har tidigare erfarenhet från marknadsföring och digital kommunikation inom life science. Anna bloggar om aktuella frågor inom området policy & government affairs.
- Läs mer
Om Bloggen

Horizontbloggen är ett debattforum för aktuella läkemedelsrelaterade ämnen med målet att vara en aktiv del i läkemedelsdebatten och att samspela med olika intressenter för att bidra till ökad kunskap och ge underlag för faktabaserade förslag och beslut. Bloggen riktar sig främst till politiker, myndigheter, tjänstemän, patientföreträdare och andra beslutsfattare inom svensk hälso- och sjukvård, men även patienter och anhöriga.

 

Fabian Madelon is Business Control Function manager with responsibility for Nordics at Bristol Myers Squibb. He is married and father of a 10-year-old son and an 8-year-old-daughter. He has a rare form of cancer that was discovered in 2010 and which triggered major operations on three different organs over the past eight years.

He decided to be on a one-year leave of absence in 2018 with two objectives in mind. The first one is to better understand his disease and find ways to fight it. The second is to use his experience at the hospital to help other patients go through the trauma of major operations.

Mattias är disputerad hälsoekonom och har arbetat med utvärdering av läkemedel och medicinsk teknologi sedan 2012. Mattias arbetar under 2017 på Bristol-Myers Squibb med hälsoekonomi och introduktion av nya läkemedel i Norden. Mattias har en bakgrund som civilekonom och hans forskning på Linköping universitet har framförallt berört utvärderingar av behandlingar mot hjärtkärlsjukdomar, cancer och screeningprogram.
Sebastian Hermelin är medgrundare och Chief Operating Officer (COO) för WarOnCancer.com - en social plattform för alla som kämpar mot cancer – patienter, närstående och överlevare – med fokus på mental hälsa. Visionen med WarOnCancer är att förändra sjukvårdens arbete med mental hälsa och samarbeten har inletts med både Karolinska Sjukhuset samt Akademiska sjukhuset för att inkorporera plattformen som ett verktyg för vårdpersonal. Sebastian har en M.Sc i Industriell Ekonomi från KTH och har sedan början av 2017 flyttat hem från London där han tidigare jobbade inom 'fintech-sales’.

Kajsa Asp Jonson är legitimerad dietist, journalist och författare. Sedan tio år tillbaka driver hon eget företag med fokus på kommunikation och inspiration kring hälsa, goda matvanor och prevention.

 

Kajsa vill inspirera till ett skönare liv utan pekpinnar – en hållbar livsstil som dessutom gör att vi på kan leva friskare och längre, njuta av vår tid på jorden och samtidigt få de gemensamma resurserna att räcka till mer.

 

För mer information, se www.kajsaasp.se