Almedalen i backspegeln
september 2017 | LIVSSTIL | Av: Kajsa Asp Jonson
Almedalen i backspegeln

Såhär efter semestern och en bit in i höstterminen känns politikerveckan i Almedalen ganska långt borta. Samtidigt är det nu det hela egentligen börjar – eller fortsätter. Det är nu man följer upp kontakter, tar tag i det man lovat gräva djupare i, återkopplar och bokar in möten med de intressanta personer man träffade i Visby i somras. Och planerar för nästa år.

Min spaning från årets upplaga av Almedalsveckan handlar om mer samverkan, lägre promille och mer grönt.

Mer samverkan

Även tidigare år har det talats mycket om samverkan. Att man inom vården måste ”få bort stuprören och ersätta dem med hängrännor” börjar bli ett slitet uttryck – men frågan slutar aldrig vara aktuell. Det alltid kan bli ännu bättre. Vården står inför stora utmaningar med ökande ohälsa, förändringar i demografi och ojämlika förutsättningar – samverkan är en nyckelfaktor för att förebygga ohälsa och kunna bedriva god, säker och kostnadseffektiv vård.

Samverkan gäller till exempel mellan olika vårdförbund, mellan det offentliga och det privata, och inte minst att vården blir allt mer personcentrerad. Samverkan inom vårdteamet, där patienten är en central medspelare, är helt nödvändigt, inte minst när det gäller kroniska tillstånd.

Samverkan mellan olika yrkesgrupper är en förutsättning för att på ett seriöst sätt arbeta med levnadsvanorna, det vill säga matvanor, tobak, alkohol och fysisk aktivitet. Enligt WHO kan sunda levnadsvanor förebygga 80 procent av all krans-kärlssjukdom och stroke, och 30 procent av all cancer, och kan förebygga eller fördröja utvecklingen av typ 2-diabetes. Men det krävs att vi gör det tillsammans, och att alla bidrar med sin unika kompetens.

Hälsa är ett av FN:s globala mål inför 2030 och god och hållbar hälsa är en förutsättning för människor att må bra och att kunna bidra till samhället.

Lägre promille

Att avstå eller dra ner på alkohol är supertrendigt. Unga dricker allt mindre. Många av minglen är – i kontrast till mångas bild av Almedalsveckan som en rosémarinerad PR-tillställning – helt alkoholfria. Alkoholens roll för sjukdom och förtida död lyfts fram i seminarierna och då skulle det ju vara väldigt konstigt att några timmar senare dricka alkohol under samma flagg.

Att avstå eller dra ner på alkohol är supertrendigt. Unga dricker allt mindre. Många av minglen är – i kontrast till mångas bild av Almedalsveckan som en rosémarinerad PR-tillställning – helt alkoholfria. Alkoholens roll för sjukdom och förtida död lyfts fram i seminarierna och då skulle det ju vara väldigt konstigt att några timmar senare dricka alkohol under samma flagg.

Alkohol orsakar 3000-4000 nya cancerfall per år i Sverige och är i Europa den tredje största riskfaktorn för död och funktionshinder. Riskbruk av alkohol är dessutom ofta förknippat med andra ohälsosamma levnadsvanor.

Mer grönt

Gröna proteiner var på allas läppar. Vegetariska alternativ blir allt vanligare och vego har avancerat från ”specialkost” till ett lockande alternativ som man väljer för att det känns bra i magen, för att man gillar det och för att man värnar om klimatet. Hållbarhetstänket har även tagit sig utanför arenorna för de ”redan frälsta” och allt fler hoppar på flexitariantrenden, det vill säga att man äter kött, men ganska lite och ganska sällan, och istället väljer vegetariskt allt oftare.

Klimatsmart och hållbart är begrepp som sprider sig och känns naturligt och självklart även hos de som inte lever och tänker miljövänligt ”24/7”. Dock arrangeras Almedalsveckan fortfarande på en ö dit de flesta väljer att flyga – vilket talar emot det hela eftersom flygresor tär betydligt mycket mer på klimat och miljö än vad det vi äter gör.

Ska man då fortsatt träffas i Almedalen, eller göra som Löfven och välja att stanna på fastlandet? Jag kommer definitivt att fortsätta åka till Almedalen. Jag vill under inga omständigheter inte missa denna unika, intressanta och fantastiskt roliga arbetsvecka.

Kajsa Asp Jonson

Kajsa Asp Jonson är legitimerad dietist, journalist och författare. Sedan tio år tillbaka driver hon eget företag med fokus på kommunikation och inspiration kring hälsa, goda matvanor och prevention.

 

Kajsa vill inspirera till ett skönare liv utan pekpinnar – en hållbar livsstil som dessutom gör att vi på kan leva friskare och längre, njuta av vår tid på jorden och samtidigt få de gemensamma resurserna att räcka till mer.

 

För mer information, se www.kajsaasp.se

- Läs mer
Om Bloggen

Horizontbloggen är ett debattforum för aktuella läkemedelsrelaterade ämnen med målet att vara en aktiv del i läkemedelsdebatten och att samspela med olika intressenter för att bidra till ökad kunskap och ge underlag för faktabaserade förslag och beslut. Bloggen riktar sig främst till politiker, myndigheter, tjänstemän, patientföreträdare och andra beslutsfattare inom svensk hälso- och sjukvård, men även patienter och anhöriga.

 

Fabian Madelon is Business Control Function manager with responsibility for Nordics at Bristol Myers Squibb. He is married and father of a 10-year-old son and an 8-year-old-daughter. He has a rare form of cancer that was discovered in 2010 and which triggered major operations on three different organs over the past eight years.

He decided to be on a one-year leave of absence in 2018 with two objectives in mind. The first one is to better understand his disease and find ways to fight it. The second is to use his experience at the hospital to help other patients go through the trauma of major operations.

Sebastian Hermelin är medgrundare och Chief Operating Officer (COO) för WarOnCancer.com - en social plattform för alla som kämpar mot cancer – patienter, närstående och överlevare – med fokus på mental hälsa. Visionen med WarOnCancer är att förändra sjukvårdens arbete med mental hälsa och samarbeten har inletts med både Karolinska Sjukhuset samt Akademiska sjukhuset för att inkorporera plattformen som ett verktyg för vårdpersonal. Sebastian har en M.Sc i Industriell Ekonomi från KTH och har sedan början av 2017 flyttat hem från London där han tidigare jobbade inom 'fintech-sales’.
Mattias är disputerad hälsoekonom och har arbetat med utvärdering av läkemedel och medicinsk teknologi sedan 2012. Mattias arbetar under 2017 på Bristol-Myers Squibb med hälsoekonomi och introduktion av nya läkemedel i Norden. Mattias har en bakgrund som civilekonom och hans forskning på Linköping universitet har framförallt berört utvärderingar av behandlingar mot hjärtkärlsjukdomar, cancer och screeningprogram.

Kajsa Asp Jonson är legitimerad dietist, journalist och författare. Sedan tio år tillbaka driver hon eget företag med fokus på kommunikation och inspiration kring hälsa, goda matvanor och prevention.

 

Kajsa vill inspirera till ett skönare liv utan pekpinnar – en hållbar livsstil som dessutom gör att vi på kan leva friskare och längre, njuta av vår tid på jorden och samtidigt få de gemensamma resurserna att räcka till mer.

 

För mer information, se www.kajsaasp.se