Världsstrokedagen
oktober 2017 | POLICY & GOVERNMENT AFFAIRS | Av: Pontus Lindvall
Världsstrokedagen

Den 29 oktober är det världsstrokedagen och i anslutning till det riktar vi även här uppmärksamheten mot denna sjukdom. På worldstrokecampaign kan man se att temat för årets världsstrokedag är kännedom om riskerna för att få stroke samt aktiviteter för att förebygga stroke.

Jag har i tidigare inlägg uppmärksammat en glädjande utveckling, nämligen att antalet svenskar som drabbas av stroke blir allt färre. Detta framgår av Riks-Strokes årsrapport och som talar för en reell minskning av risken att insjukna i stroke i den svenska befolkningen. Det här är verkligen positivt, men det går att göra mer!

Ny global rapport om stroke

The Economist Intelligence Unit har nyligen presenterat en global rapport ”Preventing stroke: Uneven progress” (som sponsrats av BMS och Pfizer men tagits fram oberoende av The Economist). Sverige är ett av de 20 länder som jämförs i rapporten. Rapporten kan laddas ner härifrån.

En av rapportens viktiga slutsatsen är att vi behöver förändra vår syn på stroke: 80 procent av de globala strokefallen går idag att förebygga!

Vilka faktorer ökar då risken för att få stroke?

Riskfaktorerna inkluderar några saker som man som individ inte kan göra något åt, som till exempel låg födelsevikt och att risken ökar ju äldre man blir. Men många av riskfaktorerna för stroke är fullt möjliga att påverka. Några av dem som rökning, kost och motion är väl kända hos allmänheten medan andra som högt blodtryck, diabetes och förmaksflimmer inte i samma utsträckning är kända faktorer som kopplas till risk för stroke.

Hur kan man förebygga stroke?

Att arbeta för att individer gör hälsosamma livsstilsval är grunden. Detta arbete är som alla vet inte lätt. Det vanliga sättet som vården arbetar med riktlinjer och rekommendationer har visat sig vara mindre effektivt för att åstadkomma detta. Jag är ödmjuk för svårigheten att hitta sätt där det enkla valet också är det nyttiga valet, men vi måste försöka på nya sätt med sånt arbete riktat brett i samhället.

Det arbetet bör kombineras med individbaserat arbete i vården och med det menar jag att leta aktivt efter behandlingsbara riskfaktorer. Blodtrycksmätning och pulstagning i riskgrupper inom vården framstår som underanvänt. Om vården rutinmässigt börjar mäta blodtrycket och ta pulsen på äldre patienter, oavsett orsak till att patienten sökt vård, så skulle man tidigare upptäcka fler med dessa riskfaktorer och kunna hjälpa dem att sänka sin strokerisk.

Det är positivt att världsstrokedagen sätter fokus på förebyggande arbete mot stroke. Allmänheten behöver kontinuerlig information om riskfaktorer för stroke, vad som kan göras för att sänka risken för stroke samt hur man känner igen en stroke (AKUT-testet).

BMS är verksamma bland annat inom området förmaksflimmer som är en av riskfaktorerna för stroke och vi arbetar med att sprida information om detta. Kalendariet för sommarens Almedalsvecka innehöll över 4000 event, men vid en sökning på ”förmaksflimmer” så kommer bara de event upp som BMS anordnade (se mer om det här) och vid en sökning på ”stroke” så kommer ytterligare tre event upp. Inte precis det hetaste ämnet som ni förstår och därmed ännu viktigare att det finns dagar som världsstrokedagen då stroke hamnar i fokus!

Pontus Lindvall
Pontus har arbetat på BMS i mer än 10 år och har fram till nyligen sysslat med sådant som kretsar kring samhällskontakter och att arbeta i det tidiga skedet vid introduktion av nya läkemedel. Pontus började jobba i branschen för närmare 20 år sedan och säger såhär om sitt jobb: ”Att jobba på BMS känns extra bra när jag känner att jag har varit med och gjort skillnad för att svenska patienter med svåra sjukdomar får tillgång till innovativa läkemedel som kan hjälpa dem i kampen mot sjukdomen. Jag är mycket engagerad i mitt jobb som jag upplever som väldigt meningsfullt.” Pontus bloggar om ämnen som är relaterade till hans arbetsuppgifter.
- Läs mer
Om Bloggen

Horizontbloggen är ett debattforum för aktuella läkemedelsrelaterade ämnen med målet att vara en aktiv del i läkemedelsdebatten och att samspela med olika intressenter för att bidra till ökad kunskap och ge underlag för faktabaserade förslag och beslut. Bloggen riktar sig främst till politiker, myndigheter, tjänstemän, patientföreträdare och andra beslutsfattare inom svensk hälso- och sjukvård, men även patienter och anhöriga.

 

Sebastian Hermelin är medgrundare och Chief Operating Officer (COO) för WarOnCancer.com - en social plattform för alla som kämpar mot cancer – patienter, närstående och överlevare – med fokus på mental hälsa. Visionen med WarOnCancer är att förändra sjukvårdens arbete med mental hälsa och samarbeten har inletts med både Karolinska Sjukhuset samt Akademiska sjukhuset för att inkorporera plattformen som ett verktyg för vårdpersonal. Sebastian har en M.Sc i Industriell Ekonomi från KTH och har sedan början av 2017 flyttat hem från London där han tidigare jobbade inom 'fintech-sales’.

Kajsa Asp Jonson är legitimerad dietist, journalist och författare. Sedan tio år tillbaka driver hon eget företag med fokus på kommunikation och inspiration kring hälsa, goda matvanor och prevention.

 

Kajsa vill inspirera till ett skönare liv utan pekpinnar – en hållbar livsstil som dessutom gör att vi på kan leva friskare och längre, njuta av vår tid på jorden och samtidigt få de gemensamma resurserna att räcka till mer.

 

För mer information, se www.kajsaasp.se

Fabian Madelon is Business Control Function manager with responsibility for Nordics at Bristol Myers Squibb. He is married and father of a 10-year-old son and an 8-year-old-daughter. He has a rare form of cancer that was discovered in 2010 and which triggered major operations on three different organs over the past eight years.

He decided to be on a one-year leave of absence in 2018 with two objectives in mind. The first one is to better understand his disease and find ways to fight it. The second is to use his experience at the hospital to help other patients go through the trauma of major operations.

Mattias är disputerad hälsoekonom och har arbetat med utvärdering av läkemedel och medicinsk teknologi sedan 2012. Mattias arbetar under 2017 på Bristol-Myers Squibb med hälsoekonomi och introduktion av nya läkemedel i Norden. Mattias har en bakgrund som civilekonom och hans forskning på Linköping universitet har framförallt berört utvärderingar av behandlingar mot hjärtkärlsjukdomar, cancer och screeningprogram.