Världscancerdagen 2020, med hopp om framtiden
februari 2020 | POLICY & GOVERNMENT AFFAIRS | Av: Anna Johansson
Världscancerdagen 2020, med hopp om framtiden

Vi är på en resa. Alla vi som på något sätt är inblandade i svensk cancervård får vara med och följa de fantastiska framsteg som sker nu och som kommer fortsätta att hända de kommande åren. Och då handlar det om allt: förbättrade vårdprocesser, kunskaps- och nivåstrukturering i vårdorganisationen, ökad samverkan med patienter med partnerskap som mål, utvecklingen av AI för bland annat diagnosticering och beslutsstöd samt rejäla innovationskliv i behandlingarna. 

Cancerpatienter i fokus på Världscancerdagen

På den internationella Världscancerdagen idag den 4 februari arrangerar Nätverket mot cancer för elfte året ett heldagsseminarium och i år är temat ”10 år med cancerstrategin – från ord till nollvision cancer”. Cancerpatienter står i fokus för dagen och genomsyrar hela programmet som syftar till att lyfta behov hos både dagens och framtidens cancerpatienter samt hur vården ska kunna svara upp mot dessa behov och de förväntningar som finns. Detta är mycket viktiga frågor som kommer att diskuteras idag.

Se bakom patientmasken

Många är vi som vill se förändringar i dagens silostrukturerade cancersjukvård där patienter slussas igenom en generiskt utformad behandlingsrutin, och istället röra oss mot ett individbaserat partnerskap med den cancerdrabbade där hela vårdresan utformas efter individens behov och förutsättningar och där man SER människan bakom patientmasken. Att arbeta fram verktyg och strukturer som stödjer ett sådant patientmottagande borde vara högsta prioritet och att tydligt formulera den visionen på alla nivåer skulle starkt bidra till att skapa drivkraft runt ett gemensamt mål. 

Hur man bemöter en cancersjuk

Bristol-Myers Squibb lanserar även idag, Världscancerdagen, en ny digital plattform där innehållet har utvecklats i samarbete med War On Cancer; mötcancer.se. Syftet med mötcancer.se är att skapa förutsättningar för en mer öppen dialog kring hur det är att leva med cancer och därmed stötta närstående i hur man bemöter en cancersjuk person. Man pratar ofta om en stigmatisering av cancerpatienter, att omgivningen på grund av fördomar och okunskap antar ett undvikande beteende, och många vittnar om att den mentala hälsan och känslomässiga reaktioner ofta hamnar i skuggan av de fysiska symtomen. På mötcancer.se får besökarna möta fem olika cancerpatienter med olika diagnoser i olika åldrar bosatta i olika delar av Sverige. Patienterna, som illustreras av skådespelare, svarar på ett antal frågor som personer med cancer har identifierat som viktiga. Besökaren får en unik inblick i de mentala och emotionella behov som många cancersjuka lever med under behandlingen och i rehabiliteringsfasen. Med mötcancer.se vill vi stärka patienternas röst och bidra till utvecklingen av en mer personcentrerad vård genom att skapa ökad förståelse för personer med en cancerdiagnos och förhoppningsvis bidra till fler positiva möten mellan cancersjuka och deras omgivning.

Många är med och formar framtidens cancervård och många behöver det vara, med tanke på hur omfattande detta arbete är. Tillsammans skapar vi morgondagens cancervård och resan dit fortsätter under årets alla dagar.

Om Världscancerdagen

Syftet med Värdscancerdagen är att öka kunskapen om cancerpatienters och närståendes situation hos allmänhet, profession och beslutsfattare, samt påverka beslutsfattare att ge mer resurser till cancervården.
Källa: Världscancerdagen 2020

Anna Johansson
Anna jobbar på Bristol-Myers Squibb sedan 2015 och innehar nu rollen som Governmental Affairs Manager. Hon är dessutom ansvarig för avdelningens digitala kommunikation och är således även moderator för Horizontbloggen. Anna är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg och har tidigare erfarenhet från marknadsföring och digital kommunikation inom life science. Anna bloggar om aktuella frågor inom området policy & government affairs.
- Läs mer
Om Bloggen

Horizontbloggen är ett debattforum för aktuella läkemedelsrelaterade ämnen med målet att vara en aktiv del i läkemedelsdebatten och att samspela med olika intressenter för att bidra till ökad kunskap och ge underlag för faktabaserade förslag och beslut. Bloggen riktar sig främst till politiker, myndigheter, tjänstemän, patientföreträdare och andra beslutsfattare inom svensk hälso- och sjukvård, men även patienter och anhöriga.

 

Kajsa Asp Jonson är legitimerad dietist, journalist och författare. Sedan tio år tillbaka driver hon eget företag med fokus på kommunikation och inspiration kring hälsa, goda matvanor och prevention.

 

Kajsa vill inspirera till ett skönare liv utan pekpinnar – en hållbar livsstil som dessutom gör att vi på kan leva friskare och längre, njuta av vår tid på jorden och samtidigt få de gemensamma resurserna att räcka till mer.

 

För mer information, se www.kajsaasp.se

Fabian Madelon is Business Control Function manager with responsibility for Nordics at Bristol Myers Squibb. He is married and father of a 10-year-old son and an 8-year-old-daughter. He has a rare form of cancer that was discovered in 2010 and which triggered major operations on three different organs over the past eight years.

He decided to be on a one-year leave of absence in 2018 with two objectives in mind. The first one is to better understand his disease and find ways to fight it. The second is to use his experience at the hospital to help other patients go through the trauma of major operations.

Mattias är disputerad hälsoekonom och har arbetat med utvärdering av läkemedel och medicinsk teknologi sedan 2012. Mattias arbetar under 2017 på Bristol-Myers Squibb med hälsoekonomi och introduktion av nya läkemedel i Norden. Mattias har en bakgrund som civilekonom och hans forskning på Linköping universitet har framförallt berört utvärderingar av behandlingar mot hjärtkärlsjukdomar, cancer och screeningprogram.
Sebastian Hermelin är medgrundare och Chief Operating Officer (COO) för WarOnCancer.com - en social plattform för alla som kämpar mot cancer – patienter, närstående och överlevare – med fokus på mental hälsa. Visionen med WarOnCancer är att förändra sjukvårdens arbete med mental hälsa och samarbeten har inletts med både Karolinska Sjukhuset samt Akademiska sjukhuset för att inkorporera plattformen som ett verktyg för vårdpersonal. Sebastian har en M.Sc i Industriell Ekonomi från KTH och har sedan början av 2017 flyttat hem från London där han tidigare jobbade inom 'fintech-sales’.