Om Nobelpriset 2018
oktober 2018 | POLICY & GOVERNMENT AFFAIRS | Av: Pontus Lindvall
Om Nobelpriset 2018

Forskningen bakom immunterapier mot cancer har nyligen uppmärksammats av Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet genom att två av de banbrytande forskarna inom detta område, James P. Allison och Tasuku Honjo, tilldelas Nobelpriset i fysiologi eller medicin i år.

Har prisats vid upprepade tillfällen

Immunterapi mot cancer syftar till att på olika sätt förstärka det egna immunförsvarets naturliga förmåga att känna igen, söka upp och bekämpa cancer.

Denna behandlingsprincip och forskarna bakom den har under 2010-talet varit föremål för mycket uppmärksamhet. 2013 utsågs immunterapi mot cancer till årets forskningsgenombrott av den vetenskapliga tidskriften Science. 2015 belönades James P. Alison med Laskerpriset, vilket anses som det näst finaste priset för medicinsk forskning. Och 2018 var det då dags för det allra finaste priset, Nobelpriset.

Fortsatt intensiv forskning

Forskningen kring immunterapi mot cancer är fortsatt intensiv. I några av de artiklar som efter Nobelförsamlingens tillkännagivande beskrivit Nobelpristagarna och deras upptäckter har immunterapi beskrivits som en hörnpelare i cancerbehandling, tillsammans med kirurgi, strålning och kemoterapi.

Bristol-Myers Squibb, där jag har arbetat i 12 år, är tillsammans med flera andra företag verksamma inom immunterapier mot cancer och har utvecklat nya läkemedel baserat på de forskningsupptäckter som nu belönas. För min personliga del så har immunterapi mot cancer varit en del av mitt dagliga arbete sedan 2010.

Viktig milstolpe, men mer kvar att göra

Idag har flera immunterapeutiska behandlingar nått patienterna – och i studier världen över utforskas ännu fler. Kvalificerade läkemedel bygger på kvalificerad forskning. Steget mellan forskning och ända fram till patienter kan vara stort och ta lång tid. Ibland allt för lång tid, känns det som. Därför är det oerhört glädjande att det på relativt kort tid har gått att ta det steget när det gäller immunterapi mot cancer. 

Nobelpriset i fysiologi eller medicin som i år tilldelas James P.Allison och Tasuku Honjo för deras banbrytande forskning är en viktig milstolpe, men det finns mycket kvar att göra. Forskarna, läkemedelsföretagen, beslutsfattarna och sjukvården måste fortsätta arbeta tillsammans för att immunterapierna ska bidra med så mycket värde som möjligt i svensk cancervård – till nytta för de människor som insjuknar i cancer.

Pontus Lindvall
Pontus har arbetat på BMS i mer än 10 år och har fram till nyligen sysslat med sådant som kretsar kring samhällskontakter och att arbeta i det tidiga skedet vid introduktion av nya läkemedel. Pontus började jobba i branschen för närmare 20 år sedan och säger såhär om sitt jobb: ”Att jobba på BMS känns extra bra när jag känner att jag har varit med och gjort skillnad för att svenska patienter med svåra sjukdomar får tillgång till innovativa läkemedel som kan hjälpa dem i kampen mot sjukdomen. Jag är mycket engagerad i mitt jobb som jag upplever som väldigt meningsfullt.” Pontus bloggar om ämnen som är relaterade till hans arbetsuppgifter.
- Läs mer
Om Bloggen

Horizontbloggen är ett debattforum för aktuella läkemedelsrelaterade ämnen med målet att vara en aktiv del i läkemedelsdebatten och att samspela med olika intressenter för att bidra till ökad kunskap och ge underlag för faktabaserade förslag och beslut. Bloggen riktar sig främst till politiker, myndigheter, tjänstemän, patientföreträdare och andra beslutsfattare inom svensk hälso- och sjukvård, men även patienter och anhöriga.

 

Fabian Madelon is Business Control Function manager with responsibility for Nordics at Bristol Myers Squibb. He is married and father of a 10-year-old son and an 8-year-old-daughter. He has a rare form of cancer that was discovered in 2010 and which triggered major operations on three different organs over the past eight years.

He decided to be on a one-year leave of absence in 2018 with two objectives in mind. The first one is to better understand his disease and find ways to fight it. The second is to use his experience at the hospital to help other patients go through the trauma of major operations.

Kajsa Asp Jonson är legitimerad dietist, journalist och författare. Sedan tio år tillbaka driver hon eget företag med fokus på kommunikation och inspiration kring hälsa, goda matvanor och prevention.

 

Kajsa vill inspirera till ett skönare liv utan pekpinnar – en hållbar livsstil som dessutom gör att vi på kan leva friskare och längre, njuta av vår tid på jorden och samtidigt få de gemensamma resurserna att räcka till mer.

 

För mer information, se www.kajsaasp.se

Mattias är disputerad hälsoekonom och har arbetat med utvärdering av läkemedel och medicinsk teknologi sedan 2012. Mattias arbetar under 2017 på Bristol-Myers Squibb med hälsoekonomi och introduktion av nya läkemedel i Norden. Mattias har en bakgrund som civilekonom och hans forskning på Linköping universitet har framförallt berört utvärderingar av behandlingar mot hjärtkärlsjukdomar, cancer och screeningprogram.
Sebastian Hermelin är medgrundare och Chief Operating Officer (COO) för WarOnCancer.com - en social plattform för alla som kämpar mot cancer – patienter, närstående och överlevare – med fokus på mental hälsa. Visionen med WarOnCancer är att förändra sjukvårdens arbete med mental hälsa och samarbeten har inletts med både Karolinska Sjukhuset samt Akademiska sjukhuset för att inkorporera plattformen som ett verktyg för vårdpersonal. Sebastian har en M.Sc i Industriell Ekonomi från KTH och har sedan början av 2017 flyttat hem från London där han tidigare jobbade inom 'fintech-sales’.