Nytt Horizont-nummer om precisionsmedicin på gång
februari 2019 | POLICY & GOVERNMENT AFFAIRS | Av: Pontus Lindvall
Horizont 10

Rätt behandling till rätt person. Det är precisionsmedicin. De senaste åren har det tagit sig in i cancervården på några få diagnoser, men det sker nu en satsning i Sverige för att det ska bli framtiden för fler patienter.

Precisionsmedicin är ett fokusområde för regeringens Life science-kontor. Bakgrunden till det är en förhoppning om att precisionsmedicin kommer att spela en viktig roll inom framtidens cancervård. En ökad användning av precisionsmedicin innebär en stegvis utveckling av vården inom cancer och ett antal andra terapiområden mot att bli mer individanpassad.

Nya tekniska möjligheter inom diagnostik banar väg för att se om patienternas cancertumörer har särskilda genförändringar som läkarna kan rikta läkemedel mot. En del genmutationer har en stark koppling till läkemedel och läkarna kan då skräddarsy behandlingen för dessa patienter. Andra genförändringar i tumörer har svag eller ingen koppling alls till läkemedel som finns idag, så en bromsande faktor i nuläget är att antalet ”precisionsläkemedel” är begränsat. Men den medicinska utvecklingen tuffar på i god fart och fler läkemedel är på väg.

Vi på Bristol-Myers Squibb har under lång tid varit verksamma inom cancer. Vårt uppdrag, som vi tar på största allvar, är att upptäcka, utveckla och leverera innovativa läkemedel. Mot den bakgrunden är vi förstås involverade i utvecklingen av precisionsmedicin.

Vi försöker i det kommande numret av Horizont illustrera hur långt utvecklingen inom precisionsmedicin har kommit i Sverige. Vi har varit på några ställen där det jobbats länge i den här andan och där några av dem som leder utvecklingen i Sverige är verksamma.

Ett besök har varit på Molekylär-patologiska laboratoriet i Uppsala där vi gjort ett reportage kring hur de analyserar lungcancertumörer. Vi har varit i Lund och skriver om en omfattande studie för att lära oss mer om genernas betydelse för diagnos och behandling vid bröstcancer. Vi beskriver initiativet Genomic Medicine Sweden (GMS) vars syfte är att stärka implementeringen av precisionsmedicin över hela landet. Vi har varit i Kalmar för att se hur ett mindre sjukhus arbetar och försöker sätta fingret på vad som kommer behöva ske för att precisionsmedicin ska implementeras i hela landet.

Precisionsmedicin är en spännande utveckling som har verklig potential att öka träffsäkerheten i val av behandlingar till fler patienter. Men en viktig sak i takt med att precisionsmedicin implementeras på fler diagnoser inom cancervården är att det får en lokal förankring så att förutsättningarna blir likartade över landet.

En jämlik cancervård med tillgång till rätt diagnostik och rätt vård för patienter, oavsett hemort, är en målsättning som de allra flesta ställer sig bakom. Givet det blir det en spännande utveckling att följa det nationella initiativet GMS och dess implementering. Idén är att det ska lyfta Sverige till en världsledande position. Jag hoppas verkligen att det lyckas. Rätt behandling till rätt person är det vi alltid försökt uppnå och allt som tar oss närmare det är positivt för såväl patient, sjukvårdspersonal som betalare.

Nästa nummer av Horizont – om Precisionsmedicin – kommer inom kort. Du kan prenumerera på tidningen här.

Pontus Lindvall
Pontus har arbetat på BMS i mer än 10 år och har fram till nyligen sysslat med sådant som kretsar kring samhällskontakter och att arbeta i det tidiga skedet vid introduktion av nya läkemedel. Pontus började jobba i branschen för närmare 20 år sedan och säger såhär om sitt jobb: ”Att jobba på BMS känns extra bra när jag känner att jag har varit med och gjort skillnad för att svenska patienter med svåra sjukdomar får tillgång till innovativa läkemedel som kan hjälpa dem i kampen mot sjukdomen. Jag är mycket engagerad i mitt jobb som jag upplever som väldigt meningsfullt.” Pontus bloggar om ämnen som är relaterade till hans arbetsuppgifter.
- Läs mer
Om Bloggen

Horizontbloggen är ett debattforum för aktuella läkemedelsrelaterade ämnen med målet att vara en aktiv del i läkemedelsdebatten och att samspela med olika intressenter för att bidra till ökad kunskap och ge underlag för faktabaserade förslag och beslut. Bloggen riktar sig främst till politiker, myndigheter, tjänstemän, patientföreträdare och andra beslutsfattare inom svensk hälso- och sjukvård, men även patienter och anhöriga.

 

Sebastian Hermelin är medgrundare och Chief Operating Officer (COO) för WarOnCancer.com - en social plattform för alla som kämpar mot cancer – patienter, närstående och överlevare – med fokus på mental hälsa. Visionen med WarOnCancer är att förändra sjukvårdens arbete med mental hälsa och samarbeten har inletts med både Karolinska Sjukhuset samt Akademiska sjukhuset för att inkorporera plattformen som ett verktyg för vårdpersonal. Sebastian har en M.Sc i Industriell Ekonomi från KTH och har sedan början av 2017 flyttat hem från London där han tidigare jobbade inom 'fintech-sales’.

Fabian Madelon is Business Control Function manager with responsibility for Nordics at Bristol Myers Squibb. He is married and father of a 10-year-old son and an 8-year-old-daughter. He has a rare form of cancer that was discovered in 2010 and which triggered major operations on three different organs over the past eight years.

He decided to be on a one-year leave of absence in 2018 with two objectives in mind. The first one is to better understand his disease and find ways to fight it. The second is to use his experience at the hospital to help other patients go through the trauma of major operations.

Mattias är disputerad hälsoekonom och har arbetat med utvärdering av läkemedel och medicinsk teknologi sedan 2012. Mattias arbetar under 2017 på Bristol-Myers Squibb med hälsoekonomi och introduktion av nya läkemedel i Norden. Mattias har en bakgrund som civilekonom och hans forskning på Linköping universitet har framförallt berört utvärderingar av behandlingar mot hjärtkärlsjukdomar, cancer och screeningprogram.

Kajsa Asp Jonson är legitimerad dietist, journalist och författare. Sedan tio år tillbaka driver hon eget företag med fokus på kommunikation och inspiration kring hälsa, goda matvanor och prevention.

 

Kajsa vill inspirera till ett skönare liv utan pekpinnar – en hållbar livsstil som dessutom gör att vi på kan leva friskare och längre, njuta av vår tid på jorden och samtidigt få de gemensamma resurserna att räcka till mer.

 

För mer information, se www.kajsaasp.se