Minns du pulsen när Ingo knockade Floyd?
februari 2017 | POLICY & GOVERNMENT AFFAIRS | Av: Pontus Lindvall
Minns du pulsen när Ingo knockade Floyd?

Känn den igen!

Det uppmanar Riksförbundet HjärtLung till i kampanjen Känn Pulsen som går under februari månad som samma organisation har utnämnt till Hjärtemånaden. Den självklara höjdpunkten under Hjärtemånaden är förstås idag den 14 februari, Alla hjärtans dag.

Jag var själv inte född när Ingo knockade Floyd 1959. Jag kan bara relatera till George Scott och Armand Kranjc av manliga svenska världsmästare i boxning, så jag är för ung för att tillhöra den del av befolkningen som Känn pulsen riktar sig till.

Hur då ”känn pulsen”?

Kampanjen Känn Pulsen handlar om att upptäcka förmaksflimmer som är en rytmrubbning i hjärtat som i värsta fall kan orsaka stroke. Kampanjen uppmanar till manuell screening för förmaksflimmer genom att allmänheten själva tar sin puls två gånger om dagen för att upptäcka eventuella rytmrubbningar. Man ska alltså inte räkna om man har hög eller låg puls, utan istället känna om den är regelbunden eller oregelbunden. På www.kännpulsen.se kan man läsa hur man gör.

Risken för att man har förmaksflimmer ökar ju äldre man blir och kampanjen vänder sig till personer 65 år eller äldre. Man kan få förmaksflimmer även i unga år, vilket vi blivit påminda om under vintern då det drabbade en av våra folkkära landslagsskidåkare mitt under ett lopp, men i ung ålder har man oftast få eller inga andra riskfaktorer och därmed låg risk för stroke trots förmaksflimmer.

Kampanjen Känn pulsen drivs av Riksförbundet HjärtLung, i samarbete med Pfizer och Bristol-Myers Squibb. Dessa båda läkemedelsföretag är verksamma inom området förmaksflimmer där vi (som jag skrivit om i tidigare blogginlägg) har sett en mycket positiv utveckling inom svensk sjukvård de senaste åren.

Allt färre strokefall

Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke som samlar in data om svensk strokesjukvård, visar glädjande nog upp en minskning av antalet stroke de senaste åren. Det i mina ögon mest anmärkningsvärda är att detta sker trots att vi har en åldrande befolkning!

Enligt Riks-Stroke indikerar det att vi verkligen lyckats minska risken för att få stroke i befolkningen. Denna riskminskning har säkert flera orsaker - den allt högre användningen av strokeförebyggande läkemedel vid förmaksflimmer är en av dessa orsaker.

Känn pulsen är viktig!

Varför behövs kampanjen Känn pulsen när strokerisken redan går ner? Jo, för att alla som har förmaksflimmer inte identifieras i sjukvården idag. Rytmrubbningen behöver inte ge symtom utan kan vara en ”tyst” sjukdom som kommer och går och kan därför vara svår att upptäcka. Sannolikheten att hitta fler personer med förmaksflimmer ökar förstås om personerna själva hjälper till att leta aktivt.

Så om du var gammal nog 1959 att du minns när Ingo knockade Floyd, så uppmanar jag dig att investera någon minut varje morgon och kväll i två veckor under hjärtemånaden i att känna pulsen.

Pontus Lindvall
Pontus har arbetat på BMS i mer än 10 år och har fram till nyligen sysslat med sådant som kretsar kring samhällskontakter och att arbeta i det tidiga skedet vid introduktion av nya läkemedel. Pontus började jobba i branschen för närmare 20 år sedan och säger såhär om sitt jobb: ”Att jobba på BMS känns extra bra när jag känner att jag har varit med och gjort skillnad för att svenska patienter med svåra sjukdomar får tillgång till innovativa läkemedel som kan hjälpa dem i kampen mot sjukdomen. Jag är mycket engagerad i mitt jobb som jag upplever som väldigt meningsfullt.” Pontus bloggar om ämnen som är relaterade till hans arbetsuppgifter.
- Läs mer
Om Bloggen

Horizontbloggen är ett debattforum för aktuella läkemedelsrelaterade ämnen med målet att vara en aktiv del i läkemedelsdebatten och att samspela med olika intressenter för att bidra till ökad kunskap och ge underlag för faktabaserade förslag och beslut. Bloggen riktar sig främst till politiker, myndigheter, tjänstemän, patientföreträdare och andra beslutsfattare inom svensk hälso- och sjukvård, men även patienter och anhöriga.

 

Sebastian Hermelin är medgrundare och Chief Operating Officer (COO) för WarOnCancer.com - en social plattform för alla som kämpar mot cancer – patienter, närstående och överlevare – med fokus på mental hälsa. Visionen med WarOnCancer är att förändra sjukvårdens arbete med mental hälsa och samarbeten har inletts med både Karolinska Sjukhuset samt Akademiska sjukhuset för att inkorporera plattformen som ett verktyg för vårdpersonal. Sebastian har en M.Sc i Industriell Ekonomi från KTH och har sedan början av 2017 flyttat hem från London där han tidigare jobbade inom 'fintech-sales’.

Fabian Madelon is Business Control Function manager with responsibility for Nordics at Bristol Myers Squibb. He is married and father of a 10-year-old son and an 8-year-old-daughter. He has a rare form of cancer that was discovered in 2010 and which triggered major operations on three different organs over the past eight years.

He decided to be on a one-year leave of absence in 2018 with two objectives in mind. The first one is to better understand his disease and find ways to fight it. The second is to use his experience at the hospital to help other patients go through the trauma of major operations.

Kajsa Asp Jonson är legitimerad dietist, journalist och författare. Sedan tio år tillbaka driver hon eget företag med fokus på kommunikation och inspiration kring hälsa, goda matvanor och prevention.

 

Kajsa vill inspirera till ett skönare liv utan pekpinnar – en hållbar livsstil som dessutom gör att vi på kan leva friskare och längre, njuta av vår tid på jorden och samtidigt få de gemensamma resurserna att räcka till mer.

 

För mer information, se www.kajsaasp.se

Mattias är disputerad hälsoekonom och har arbetat med utvärdering av läkemedel och medicinsk teknologi sedan 2012. Mattias arbetar under 2017 på Bristol-Myers Squibb med hälsoekonomi och introduktion av nya läkemedel i Norden. Mattias har en bakgrund som civilekonom och hans forskning på Linköping universitet har framförallt berört utvärderingar av behandlingar mot hjärtkärlsjukdomar, cancer och screeningprogram.