Glädjande stort politiskt fokus på cancer!
januari 2017 | POLICY & GOVERNMENT AFFAIRS | Av: Pontus Lindvall
Glädjande stort politiskt fokus på cancer!

I december visade en opinionsundersökning från Novus att sjukvård nu är den viktigaste frågan för svenska väljare, med skola/utbildning och invandring/integration på andra och tredje plats. Mot den bakgrunden är det logiskt att många politiska utspel nu handlar om sjukvård. Jag har tidigare skrivit här att jag tycker en allt för liten del av samhällsdebatten har handlat om sjukvård. Att det nu ändras är bra både för svenska patienter och för oss som på olika sätt försöker bidra till en svensk sjukvård av högsta klass, för det finns mycket att göra.

Många stora utmaningar

Inom sjukvårdsområdet så är cancer den sjukdom som diskuteras mest och cancer kommer bli en enorm utmaning för framtidens hälso- och sjukvård. Antalet som får cancer i Sverige ökar för varje år - vi kunde nyligen se i statistik från Socialstyrelsen att 65 000 maligna (elakartade) cancertumörer för 61 000 svenska individer rapporterades år 2015 till cancerregistret.

Motioner om cancer i riksdagen

Jag har tittat på motioner till riksdagen som skrevs under allmänna motionstiden hösten 2016 och som handlade om cancer. Jag hittade 15 stycken med olika inriktning. De berörde allt ifrån cancerpreventiv kost, mammografi, PSA-test, barncancervård till behovet av en ny nationell cancerstrategi. Det är tydligt och glädjande att många bland annat från alliansens håll har ett stort intresse för att förbättra cancervården.

Rådslag om framtidens cancervård

Vid årsskiftet tillkännagav sjukvårdsminister Gabriel Wikström att han ska bjuda in till rådslag om framtidens cancervård, så regeringen är tydlig med att det behövs nytt framåtriktat arbete för att ta fram förslag på hur vi ska ta oss an cancerutmaningen. För mer information, se http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/12/radslag-om-framtidens-cancervard/

Gabriel Wikström vill helt klart förbättra cancervården och min tolkning av det han säger och gör är att han framförallt vill göra den mer jämlik över landet bland annat med lika god tillgång till effektiva läkemedel oberoende av var i Sverige man bor.

Vi på BMS välkomnar alla bra initiativ Alla krafter behöver sättas in, inte minst politiskt. Riksdagsledamöterna behöver motionera mera, regeringen behöver ta in alla perspektiv i sitt rådslag, strategier behöver skrivas och det som kommer fram behöver omsättas i konkret handling.

På lördag är det Världscancerdagen och då kommer de här frågarna lite extra i fokus, men arbetet mot cancer måste pågå oförtrutet varje dag och få ta plats i samhällsdebatten.

Vi på BMS välkomnar de motioner till riksdagen som skrivs och vi välkomnar Gabriel Wikströms intiativ med ett rådslag om cancer! Kan vi hjälpa till för att Sverige ska få en jämlik cancervård i världsklass så vill vi göra allt vi kan.

Pontus Lindvall
Pontus har arbetat på BMS i mer än 10 år och har fram till nyligen sysslat med sådant som kretsar kring samhällskontakter och att arbeta i det tidiga skedet vid introduktion av nya läkemedel. Pontus började jobba i branschen för närmare 20 år sedan och säger såhär om sitt jobb: ”Att jobba på BMS känns extra bra när jag känner att jag har varit med och gjort skillnad för att svenska patienter med svåra sjukdomar får tillgång till innovativa läkemedel som kan hjälpa dem i kampen mot sjukdomen. Jag är mycket engagerad i mitt jobb som jag upplever som väldigt meningsfullt.” Pontus bloggar om ämnen som är relaterade till hans arbetsuppgifter.
- Läs mer
Om Bloggen

Horizontbloggen är ett debattforum för aktuella läkemedelsrelaterade ämnen med målet att vara en aktiv del i läkemedelsdebatten och att samspela med olika intressenter för att bidra till ökad kunskap och ge underlag för faktabaserade förslag och beslut. Bloggen riktar sig främst till politiker, myndigheter, tjänstemän, patientföreträdare och andra beslutsfattare inom svensk hälso- och sjukvård, men även patienter och anhöriga.

 

Fabian Madelon is Business Control Function manager with responsibility for Nordics at Bristol Myers Squibb. He is married and father of a 10-year-old son and an 8-year-old-daughter. He has a rare form of cancer that was discovered in 2010 and which triggered major operations on three different organs over the past eight years.

He decided to be on a one-year leave of absence in 2018 with two objectives in mind. The first one is to better understand his disease and find ways to fight it. The second is to use his experience at the hospital to help other patients go through the trauma of major operations.

Sebastian Hermelin är medgrundare och Chief Operating Officer (COO) för WarOnCancer.com - en social plattform för alla som kämpar mot cancer – patienter, närstående och överlevare – med fokus på mental hälsa. Visionen med WarOnCancer är att förändra sjukvårdens arbete med mental hälsa och samarbeten har inletts med både Karolinska Sjukhuset samt Akademiska sjukhuset för att inkorporera plattformen som ett verktyg för vårdpersonal. Sebastian har en M.Sc i Industriell Ekonomi från KTH och har sedan början av 2017 flyttat hem från London där han tidigare jobbade inom 'fintech-sales’.
Mattias är disputerad hälsoekonom och har arbetat med utvärdering av läkemedel och medicinsk teknologi sedan 2012. Mattias arbetar under 2017 på Bristol-Myers Squibb med hälsoekonomi och introduktion av nya läkemedel i Norden. Mattias har en bakgrund som civilekonom och hans forskning på Linköping universitet har framförallt berört utvärderingar av behandlingar mot hjärtkärlsjukdomar, cancer och screeningprogram.

Kajsa Asp Jonson är legitimerad dietist, journalist och författare. Sedan tio år tillbaka driver hon eget företag med fokus på kommunikation och inspiration kring hälsa, goda matvanor och prevention.

 

Kajsa vill inspirera till ett skönare liv utan pekpinnar – en hållbar livsstil som dessutom gör att vi på kan leva friskare och längre, njuta av vår tid på jorden och samtidigt få de gemensamma resurserna att räcka till mer.

 

För mer information, se www.kajsaasp.se