Glädjande nyheter på Strokedagen
maj 2017 | POLICY & GOVERNMENT AFFAIRS | Av: Pontus Lindvall
Glädjande nyheter på Strokedagen

Så här på strokedagen är det läge att uppmärksamma en glädjande utveckling, nämligen att antalet svenskar som drabbas av stroke blir allt färre! Detta framgår av Riks-Strokes årsrapport som man hittar på www.riksstroke.org/sve/ och som talar för en reell minskning av insjuknanderisk för stroke i den svenska befolkningen.

Det finns flera anledningar till detta och en är att Socialstyrelsens behandlingsmål om att 80 procent av patienter med förmaksflimmer och riskfaktorer för stroke ska behandlas med blodförtunnande medicin börjar uppfyllas runtom i landet. Andra anledningar är att vi blir allt bättre på att hålla blodtrycket under kontroll och att det är färre som röker.

AKUT-testet

Strokedagen uppmärksammas på olika sätt runt om i landet. Stroke-Riksförbundet har AKUT-testet som årets tema. Detta test kan hjälpa till att märka om någon drabbats av stroke och syftar till att känna igen symtomen på stroke så att den drabbade snabbt får vård. I praktiken är det nämligen sällan den som får en stroke som larmar utan personer i närheten.

Bokstäverna i AKUT-testet är en förkortning där A står för Ansikte, K för Kroppsdel, U för Uttal och T för Tid. Tanken är att man ber den man misstänker har fått stroke att le för att se om ansiktet har blivit förlamat eller ena mungipan hänger ner. Man ber den lyfta armarna, för om de faller ner så är det ett tecken på svaghet eller förlamning i en arm. Man ber den säga en enkel mening för att se om personen sluddrar, inte hittar orden eller säger fel ord. Om något av detta inträffar så är det viktigt att agera snabbt så med tid avses att chansen att överleva med så många funktioner i behåll som möjligt ökar av att man vid stroke får vård snabbt.

Förebyggande arbete viktigt

Stroke innebär en stor plåga för såväl den drabbade som de anhöriga. Många som drabbas av stroke avlider eller får svåra funktionsnedsättningar som följd. AKUT-testet är något som alla vuxna bör kunna, men vi vill helst inte bara känna igen en katastrof när vi ser den utan också kunna förebygga den.

Genom att jobba förebyggande kan mycket onödigt lidande förhindras. Förutom hälsovinsterna och lidandet som undviks så kan det preventiva arbetet även innebära stora ekonomiska besparingar då ett genomsnittligt strokefall är mycket kostsamt för samhället.

BMS har under några år haft arrangemang under Almedalsveckan som handlar om strokeförebyggande sjukvård och även i år kan vi välkomna er som är intresserade till ett seminarium och en mötesplats i Visby.

Ni hittar mer information här:

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/45302?redir=

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/45305?redir=%23eidx_0

Pontus Lindvall
Pontus har arbetat på BMS i mer än 10 år och har fram till nyligen sysslat med sådant som kretsar kring samhällskontakter och att arbeta i det tidiga skedet vid introduktion av nya läkemedel. Pontus började jobba i branschen för närmare 20 år sedan och säger såhär om sitt jobb: ”Att jobba på BMS känns extra bra när jag känner att jag har varit med och gjort skillnad för att svenska patienter med svåra sjukdomar får tillgång till innovativa läkemedel som kan hjälpa dem i kampen mot sjukdomen. Jag är mycket engagerad i mitt jobb som jag upplever som väldigt meningsfullt.” Pontus bloggar om ämnen som är relaterade till hans arbetsuppgifter.
- Läs mer
Om Bloggen

Horizontbloggen är ett debattforum för aktuella läkemedelsrelaterade ämnen med målet att vara en aktiv del i läkemedelsdebatten och att samspela med olika intressenter för att bidra till ökad kunskap och ge underlag för faktabaserade förslag och beslut. Bloggen riktar sig främst till politiker, myndigheter, tjänstemän, patientföreträdare och andra beslutsfattare inom svensk hälso- och sjukvård, men även patienter och anhöriga.

 

Fabian Madelon is Business Control Function manager with responsibility for Nordics at Bristol Myers Squibb. He is married and father of a 10-year-old son and an 8-year-old-daughter. He has a rare form of cancer that was discovered in 2010 and which triggered major operations on three different organs over the past eight years.

He decided to be on a one-year leave of absence in 2018 with two objectives in mind. The first one is to better understand his disease and find ways to fight it. The second is to use his experience at the hospital to help other patients go through the trauma of major operations.

Kajsa Asp Jonson är legitimerad dietist, journalist och författare. Sedan tio år tillbaka driver hon eget företag med fokus på kommunikation och inspiration kring hälsa, goda matvanor och prevention.

 

Kajsa vill inspirera till ett skönare liv utan pekpinnar – en hållbar livsstil som dessutom gör att vi på kan leva friskare och längre, njuta av vår tid på jorden och samtidigt få de gemensamma resurserna att räcka till mer.

 

För mer information, se www.kajsaasp.se

Sebastian Hermelin är medgrundare och Chief Operating Officer (COO) för WarOnCancer.com - en social plattform för alla som kämpar mot cancer – patienter, närstående och överlevare – med fokus på mental hälsa. Visionen med WarOnCancer är att förändra sjukvårdens arbete med mental hälsa och samarbeten har inletts med både Karolinska Sjukhuset samt Akademiska sjukhuset för att inkorporera plattformen som ett verktyg för vårdpersonal. Sebastian har en M.Sc i Industriell Ekonomi från KTH och har sedan början av 2017 flyttat hem från London där han tidigare jobbade inom 'fintech-sales’.
Mattias är disputerad hälsoekonom och har arbetat med utvärdering av läkemedel och medicinsk teknologi sedan 2012. Mattias arbetar under 2017 på Bristol-Myers Squibb med hälsoekonomi och introduktion av nya läkemedel i Norden. Mattias har en bakgrund som civilekonom och hans forskning på Linköping universitet har framförallt berört utvärderingar av behandlingar mot hjärtkärlsjukdomar, cancer och screeningprogram.