Förslag för en förbättrad cancervård
juni 2018 | POLICY & GOVERNMENT AFFAIRS | Av: Pontus Lindvall
Förslag för en förbättrad cancervård

Det är ingen överdrift att påstå att utvecklingen inom cancerområdet på många sätt är en viktig samhällsfråga. I Sverige har mycket av sjukvårdsdebatten de senaste åren handlat om cancer.

Mitt bestämda intryck är att det har lagts mycket energi på att diskutera problemen inom svensk cancervård, men betydligt mindre på att hitta konkreta förslag på hur vi ska förbättra vården. Det hade sannolikt varit bättre om förhållandet varit tvärtom.

När vi nu bara har några månader kvar till valet så behöver de politiska partierna torgföra sina idéer. Utan en mängd förslag och inspel, från många olika håll och framtagna i dialog med dem som jobbar i cancervården, riskerar partiernas vallöften till cancerpatienter att bli något annat än det som svensk cancervård behöver.

För en sak vet vi, om nästa sjukvårdsminister och landstingspolitiker med ansvar för regional sjukvård beslutar att bara göra mer av samma sak som vi redan gör - då kommer effektiviteten att sjunka. Om vi däremot investerar i nya och nödvändiga åtgärder, då finns chansen till reella förbättringar av effektiviteten i svensk cancervård, till fördel för svenska cancerpatienter.

En bred ansats viktig

För att motverka ojämlikhet och sprida kunskap inom cancerområdet har Bristol-Myers Squibb (BMS) tagit initiativ till ett internationellt projekt vid namn All.Can. BMS tillsammans med MSD, Amgen och Johnson & Johnson är finansiärer till projektet som drivs av företrädare från patientorganisationer, beslutsfattare, vårdprofession, akademi och näringsliv.

Cancerkommissionen är den svenska delen av All.Can. BMS har tillsammans med Amgen och Microsoft tagit initiativ till och är finansiärer av Cancerkommissionen, vars uppdrag är att utveckla förslag på hur svensk cancervård kan förbättras. Detta görs av en kommission som består av sex ledamöter och en ordförande som representerar olika delar av cancervården: patientorganisationer, vårdprofession, beslutsfattare och politiker. Ordförande är Lars Leijonborg, tidigare forskningsminister, partiledare och ordförande för Karolinska Institutet.

Cancerkommissionen har arbetat sedan i höstas och basen för arbetet har grundats på dialoger och möten med patientorganisationer, vårdföreträdare, forskare och politiker. Cancerkommissionens arbetssätt har varit fristående från BMS, Amgen och Microsoft. Förslagen som presenterades i en rapport vid ett frukostseminarium den 13 juni är därför deras egna.

Cancer berör oss alla

Som jag började med att skriva, utvecklingen inom cancerområdet är en viktig samhällsfråga. Den blir också allt viktigare ju mer antalet cancerfall ökar. Idag insjuknar 60 000 svenskar per år i cancer och prognoser som gjorts visar på en kraftig ökning av den siffran framöver. Cancer är redan idag en sjukdom som på ett eller annat sätt berör oss alla - om vi inte råkar ut för det själva, så har vi alla någon familjemedlem, släkting eller vän som drabbas.

BMS har bidragit till cancerforskningen i över 50 år och möter dagligen patienter, forskare och sjukvårdspersonal. Vi vet hur viktigt en fungerande cancervård är. Därför vill vi på olika sätt bidra till att göra vården bättre och alla initiativ som bidrar till en bättre fungerande cancervård är av godo.

Med Cancerkommissionen har BMS, tillsammans med Amgen och Microsoft, tillhandahållit ett forum för ledamöterna att identifiera lösningar på några av cancervårdens problem och utmaningar. Vi välkomnar kommissionens förslag på hur den svenska cancervården i vid mening kan förbättras. Vår förhoppning är att förslagen blir ett användbart inspel till beslutsfattare inom cancervården och kan i bästa fall göra en faktisk skillnad för såväl patienter som anhöriga.

Läs gärna mer om Cancerkommissionens arbete på hemsidan http://cancerkommissionen.se/ där du också kan ladda ner http://cancerkommissionen.se/wp-content/uploads/2018/06/Slutrapport.pdf.

Läs mer om All.Can på http://www.all-can.org

Pontus Lindvall
Pontus har arbetat på BMS i mer än 10 år och har fram till nyligen sysslat med sådant som kretsar kring samhällskontakter och att arbeta i det tidiga skedet vid introduktion av nya läkemedel. Pontus började jobba i branschen för närmare 20 år sedan och säger såhär om sitt jobb: ”Att jobba på BMS känns extra bra när jag känner att jag har varit med och gjort skillnad för att svenska patienter med svåra sjukdomar får tillgång till innovativa läkemedel som kan hjälpa dem i kampen mot sjukdomen. Jag är mycket engagerad i mitt jobb som jag upplever som väldigt meningsfullt.” Pontus bloggar om ämnen som är relaterade till hans arbetsuppgifter.
- Läs mer
Om Bloggen

Horizontbloggen är ett debattforum för aktuella läkemedelsrelaterade ämnen med målet att vara en aktiv del i läkemedelsdebatten och att samspela med olika intressenter för att bidra till ökad kunskap och ge underlag för faktabaserade förslag och beslut. Bloggen riktar sig främst till politiker, myndigheter, tjänstemän, patientföreträdare och andra beslutsfattare inom svensk hälso- och sjukvård, men även patienter och anhöriga.

 

Sebastian Hermelin är medgrundare och Chief Operating Officer (COO) för WarOnCancer.com - en social plattform för alla som kämpar mot cancer – patienter, närstående och överlevare – med fokus på mental hälsa. Visionen med WarOnCancer är att förändra sjukvårdens arbete med mental hälsa och samarbeten har inletts med både Karolinska Sjukhuset samt Akademiska sjukhuset för att inkorporera plattformen som ett verktyg för vårdpersonal. Sebastian har en M.Sc i Industriell Ekonomi från KTH och har sedan början av 2017 flyttat hem från London där han tidigare jobbade inom 'fintech-sales’.

Fabian Madelon is Business Control Function manager with responsibility for Nordics at Bristol Myers Squibb. He is married and father of a 10-year-old son and an 8-year-old-daughter. He has a rare form of cancer that was discovered in 2010 and which triggered major operations on three different organs over the past eight years.

He decided to be on a one-year leave of absence in 2018 with two objectives in mind. The first one is to better understand his disease and find ways to fight it. The second is to use his experience at the hospital to help other patients go through the trauma of major operations.

Mattias är disputerad hälsoekonom och har arbetat med utvärdering av läkemedel och medicinsk teknologi sedan 2012. Mattias arbetar under 2017 på Bristol-Myers Squibb med hälsoekonomi och introduktion av nya läkemedel i Norden. Mattias har en bakgrund som civilekonom och hans forskning på Linköping universitet har framförallt berört utvärderingar av behandlingar mot hjärtkärlsjukdomar, cancer och screeningprogram.

Kajsa Asp Jonson är legitimerad dietist, journalist och författare. Sedan tio år tillbaka driver hon eget företag med fokus på kommunikation och inspiration kring hälsa, goda matvanor och prevention.

 

Kajsa vill inspirera till ett skönare liv utan pekpinnar – en hållbar livsstil som dessutom gör att vi på kan leva friskare och längre, njuta av vår tid på jorden och samtidigt få de gemensamma resurserna att räcka till mer.

 

För mer information, se www.kajsaasp.se