snabba fakta framtiden

Pricka rätt i framtiden

Allt fler med spridd hudcancer lever allt längre. En del kanske har botats. Men alla svarar inte lika bra på de nya behandlingarna. Kommer det att bli möjligt att hjälpa fler?

Text: Åsa Bolmstedt

Källor: Cancerfonden, Lunds universitet, Euromelanoma.org

Hjälp fler

 

Öka kraften

 

Minska biverkningar

 

Organisera smart

 

Förebygg återfall

 

Hjälp fler

Immunterapi har förändrat scenariot för personer med malignt melanom. Men inte för alla. En del svarar inte på behandlingen och när det gäller målinriktade läkemedel är vissa helt resistenta medan andra först får en minskning av cancern innan den kommer tillbaka. Hur kan alla med spridd sjukdom få nytta av medicinerna? Och hur kan man hindra att patienter utvecklar resistens? Forskning om vem som har nytta av vilken behandling pågår, bland annat letar forskare efter olika typer av biomarkörer.

Öka kraften

Genom att kombinera olika typer av immunterapibehandlingar ökar kraften. Nu pågår flera studier både för att hitta nya typer av terapier och för att hitta nya kombinationer. En del studier kombinerar olika immunterapier med varandra, andra kombinerar immunterapi med målsökande behandling, cytostatika eller strålning för att se om detta kan ge immunterapin en extra skjuts.

Förebygg återfall

Patienter som har opererats och där det maligna melanomet bedöms vara helt borttaget riskerar ändå att sjukdomen återkommer. Risken för återfall bedöms utifrån ett antal markörer och för dem med hög risk är det önskvärt att minska den. Kliniska studier för sådan förebyggande behandling pågår.

Organisera smart

Utvecklingen går snabbt och nya forskningsresultat kommer tätt. Det gäller att onkologer och specialistsjuksköterskor hinner med att hålla sig uppdaterade. Även annan vårdpersonal som kommer i kontakt med patienterna, till exempel i akutvården eller primärvården, behöver känna igen biverkningar som kan bero på behandlingen och veta vilka åtgärder som krävs. Hur ska kunskap spridas och sjukvården organiseras för att på bästa sätt ta emot patienter med malignt melanom som nu lever allt längre?

Minska biverkningar

När immunförsvaret aktiveras för att bekämpa cancern påverkas även friska delar av kroppen, exempelvis huden, mag- och tarmkanalen och sköldkörteln. Några av behandlingarna har få biverkningar, men när man kombinerar flera läkemedel ökar de. Hur kan man minska risken för biverkningar?