snabba fakta malignt melanom

Fler och fler drabbas

Malignt melanom i huden är den cancerform som ökar mest. När tumören hunnit sprida sig är det en dödlig sjukdom.

Text: Åsa Bolmstedt, Grafik: Lotta lundin

Källor: Melanomregistrets årsrapport 2017, Regionala cancercentrum i samverkan, Nationellt vårdprogram för malignt melanom, S:t Eriks ögonsjukhus.

Ökar mest

 

Fler hittas i tid

 

Områden

 

Ökar mest

4 200 maligna melanom i huden upptäcktes 2016. Det är tre gånger så många som i mitten av 1990- talet.

500 avled i malignt melanom 2016.

Trots att fler drabbas har dödligheten i melanom legat på samma nivå de senaste fyra åren. Förmodligen för att fler melanom upptäckts tidigt och för att modern behandling förlänger överlevnaden vid spridd sjukdom.

Fler hittas i tid

Hudmelanom delas in i fyra stadier beroende på hur tjocka de är och om det finns metastaser i lymfkörtlar eller på andra ställen i kroppen.

Tjocka melanom har oftare hunnit sprida sig i kroppen. Metastaser uppstår ofta i lungor, lever eller hjärnan. Vid spridning är prognosen sämre.

En allt större andel av melanomen upptäcks i ett tidigt stadium, vilket ger god chans till bot.

Skivepitelcancer

Slemhinnor

Tumören finns i slemhinnor i huvudoch halsområdet eller i könsorganen. Melanom i slemhinnor är sällsynt.

Ögon

Startar i melanocyterna som bildar pigment i ögat. Sjukdomen verkar inte ha något samband med sol och sättet den sprider sig på skiljer sig från malignt melanom på huden. 70-80 fall per år.

Bålen

Här får män oftast tumörer.

Armar och ben

Här får kvinnor oftast tumörer.

Barn

Fläckar i huden förekommer hos barn, men är sällan farliga. Några få får malignt melanom före 20-årsåldern.

Diagnos

68 år är medianåldern för diagnos hos män.

63 år är medianåldern för diagnos hos kvinnor.