snabba fakta behandling

Fler lever längre

Spridd hudcancer är svår att behandla. Men sedan immunterapier började användas klarar sig fler längre.

Text: Åsa Bolmstedt, Illustration: Lotta Lundin

Källor: Cancerfonden, Nationellt vårdprogram för malignt melanom, Läkartidningen 2017.

80-85%

 

Behandlingar

 

Biverkningar

 

Checkpointterapi

 

Längre liv med immunterapi

 

80-85%

Så många maligna melanom upptäcks innan de spridit sig och botas med kirurgi.

Kirurgi

Vid operationen skärs hudförändringen plus en bit av huden runt omkring bort.

Behandlingar

15-20%

Hos så stor andel patienter har tumören spritt sig i kroppen via blod- eller lymfsystemet. Metastaser finns ofta i lungor, lever eller hjärna. Förutom att operera bort själva melanomet behöver dessa patienter ytterligare behandling:

Immunterapi

Genom att stärka kroppens förmåga att angripa cancern har prognosen vid spridd sjukdom förbättrats.

Målinriktade läkemedel

Riktar in sig på en genmutation i Braf-genen, som ungefär hälften av tumörerna har.

Cytostatika och strålning

Används när annan behandling inte är möjlig.

Behandling med checkpointhämmare

Ökar immunförsvarets förmåga att bekämpa cancercellerna.

Kombinationsbehandlingar

Genom att kombinera olika typer av immunterapi förbättras prognosen.

Biverkningar

När immunförsvaret stärks finns en risk att det inte bara angriper cancercellerna, utan det kan även ge sig på friska celler. Ibland med kraftiga biverkningar som följd, bland annat hud-, mag-tarmproblem och sköldkörtelpåverkan. De kan hävas med kortison.

Checkpointterapi

I kroppen finns olika kontrollpunkter som bland annat kan gasa och bromsa immunförsvaret.

Genom att aktivera kroppens T-celler, som har till uppgift att upptäcka och angripa cancerceller, får immunförsvaret hjälp att slå ut cancern.

Egentligen borde kroppen klara av att hitta och övervinna tumören på egen hand, men cancerceller är smarta. De gömmer sig eller maskerar sig så att immunförsvaret inte känner igen dem.

När immunförsvaret triggas igång gör det att cancercellerna slutar att leva eller krymper så pass mycket att de blir ofarliga. Tumören kan finnas kvar men hålls i schack.

Längre liv med immunterapi

Ännu räknar man inte med att immunterapi botar patienter med malignt melanom, utan det hjälper kroppen att hålla cancern i schack. Hos en del går den tillbaka så pass mycket att det inte syns några spår alls av tumörerna, hos andra slutar tumörerna att växa men finns kvar.

Mellan en tredjedel och två tredjedelar av patienterna svarar på de olika typerna av immunterapi.