Om strokeprevention

OM STROKEPREVENTION

”Vi vill peka på hur många som inte har fått en diagnos”

december 2019 | Av: Andrea Herlitz, Foto: Inger Ros

Förändrade livsstilsfaktorer, ökad pulstagning och en mer personcentrerad vård. I en intervju med Horizont berättar Inger Ros, ordförande för Riksförbundet HjärtLung, om de förändringar hon vill se för att minska antalet strokefall. 

OM STROKEPREVENTION

”Uppenbarligen fungerar inte rutinerna systematiskt om 100 000 personer har oupptäckt flimmer”

december 2019 | Av: Andrea Herlitz, Foto: Kristina Nilsson

Strokevårdens utveckling har varit enastående, men de förebyggande insatserna behöver bli fler och bättre. Genom att satsa på kontinuitet i primärvården blir det lättare att upptäcka och åtgärda hälsoproblem, och här kan staten bidra genom att förbättra kompetensförsörjningen. Det säger Kristina Nilsson (S), vice ordförande i Riksdagens socialutskott.

OM STROKEPREVENTION

”Strokevården står inför en revolution”

december 2019 | Av: Andrea Herlitz

I Skåne står digitalisering och en åldrande befolkning högt på agendan. Under den aktuella mandatperioden satsar regionen på ett nytt informationssystem och på att stärka primärvården, för att kunna möta framtida utmaningar. Arbetet med dessa strukturella åtgärder innebär att man tillfälligt slår av på utvecklingstakten inom strokevården, men på sikt kommer strokevården att gagnas av omställningen. Det uppger Gilbert Tribo, regionråd (L) och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne, i en intervju med Horizont.

OM STROKEPREVENTION

”Förmaksflimmer är ett tydligt exempel på sådant som skulle kunna gynnas av en fast vårdkontakt”

september 2019 | Av: Andrea Herlitz, Foto: KD

Fast läkarkontakt, bättre IT-system och pulstagning i primärvården. Det är åtgärder som Acko Ankarberg Johansson (KD), riksdagsledamot och ordförande för riksdagens socialutskott, lyfter fram för att stoppa stroke, i en intervju med Horizont. 

Om strokeprevention

Röster om strokepreventivt arbete i Sverige.

Prenumerera
Prenumerera på nästa nummer 

Få nästa nummer av Horizont i din brevlåda eller inkorg.