Fatta Flimmer

FATTA FLIMMER

Limhamn startade flimmermottagning

november 2018 | Av: Karin Persson

Från ett ostrukturerat mottagande till full koll på läget. Efter en lyckad workshop inom Fatta flimmer-projektet har sjuksköterskan Maria Dahlberg på Vårdcentralen Limhamn öppnat flimmermottagning.

FATTA FLIMMER

Hon hjälper vårdcentraler att fatta flimmer

oktober 2018 | Av: Åsa Bolmstedt

Ett mer strukturerat omhändertagande av flimmerpatienter för att förebygga stroke. Det vill projektet Fatta flimmer bidra med. Hittills har över 20 vårdcentraler engagerat sig.

Fatta flimmer

Fatta flimmer är ett utvecklingsprojekt för att stödja vårdcentraler i att skapa ett strukturerat omhändertagande av patienter med förmaksflimmer och på så sätt aktivt arbeta med att förebygga stroke och skapa strukturer som gynnar både patient och vårdgivare. I denna artikelserie tittar vi närmare på projektet och får höra om erfarenheterna från de som varit direkt eller indirekt involverade i det samt vilka lärdomar som kan dras så att goda exempel kan spridas till fler.

Prenumerera
Prenumerera på nästa nummer 

Få nästa nummer av Horizont i din brevlåda eller inkorg.