Fatta Flimmer

Fatta flimmer

Fatta flimmer är ett utvecklingsprojekt för att stödja vårdcentraler i att skapa ett strukturerat omhändertagande av patienter med förmaksflimmer och på så sätt aktivt arbeta med att förebygga stroke och skapa strukturer som gynnar både patient och vårdgivare. I denna artikelserie tittar vi närmare på projektet och får höra om erfarenheterna från de som varit direkt eller indirekt involverade i det samt vilka lärdomar som kan dras så att goda exempel kan spridas till fler.

Prenumerera på nästa nummer

Få nästa nummer av Horizont i din brevlåda eller inkorg.

Få nästa nummer av Horizont i din brevlåda eller inkorg.

Prenumerera nu!