Artiklar

Finspång bygger nytt för nära vård

2020-06-15 | Text: Karin Persson

Vid millennieskiftet såddes de första fröna till ökad samverkan mellan region och kommun i Finspång. Sedan dess har samarbetet vuxit och Finspång lyfts fram som ett gott exempel på nära vård. Nu tar de nästa steg med ett nybyggt Vårdcentrum där patienten står i centrum. 

”Om jag kände efter skulle jag ha ont överallt”

2020-04-09 | Text: Jennie Aquilonius, Foto: Jessica Segerberg

Siv Åström har levt med ledgångsreumatism i drygt 15 år. För tre år sedan var hon en av dem vars vård flyttade ut från sjukhusen som en del av Region Stockholms framtidsplan. Nu får hon dropp på Centrum för reumatologi, som är en del av Akademiskt specialistcentrum.

OM STROKEPREVENTION

”Vi vill peka på hur många som inte har fått en diagnos”

2019-12-23 | Av: Andrea Herlitz, Foto: Inger Ros

Förändrade livsstilsfaktorer, ökad pulstagning och en mer personcentrerad vård. I en intervju med Horizont berättar Inger Ros, ordförande för Riksförbundet HjärtLung, om de förändringar hon vill se för att minska antalet strokefall. 

OM STROKEPREVENTION

”Uppenbarligen fungerar inte rutinerna systematiskt om 100 000 personer har oupptäckt flimmer”

2019-12-19 | Av: Andrea Herlitz, Foto: Kristina Nilsson

Strokevårdens utveckling har varit enastående, men de förebyggande insatserna behöver bli fler och bättre. Genom att satsa på kontinuitet i primärvården blir det lättare att upptäcka och åtgärda hälsoproblem, och här kan staten bidra genom att förbättra kompetensförsörjningen. Det säger Kristina Nilsson (S), vice ordförande i Riksdagens socialutskott.

OM STROKEPREVENTION

”Strokevården står inför en revolution”

2019-12-19 | Av: Andrea Herlitz

I Skåne står digitalisering och en åldrande befolkning högt på agendan. Under den aktuella mandatperioden satsar regionen på ett nytt informationssystem och på att stärka primärvården, för att kunna möta framtida utmaningar. Arbetet med dessa strukturella åtgärder innebär att man tillfälligt slår av på utvecklingstakten inom strokevården, men på sikt kommer strokevården att gagnas av omställningen. Det uppger Gilbert Tribo, regionråd (L) och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne, i en intervju med Horizont.

OM STROKEPREVENTION

”Förmaksflimmer är ett tydligt exempel på sådant som skulle kunna gynnas av en fast vårdkontakt”

2019-09-24 | Av: Andrea Herlitz, Foto: KD

Fast läkarkontakt, bättre IT-system och pulstagning i primärvården. Det är åtgärder som Acko Ankarberg Johansson (KD), riksdagsledamot och ordförande för riksdagens socialutskott, lyfter fram för att stoppa stroke, i en intervju med Horizont. 

FATTA FLIMMER

Limhamn startade flimmermottagning

2018-11-01 | Av: Karin Persson

Från ett ostrukturerat mottagande till full koll på läget. Efter en lyckad workshop inom Fatta flimmer-projektet har sjuksköterskan Maria Dahlberg på Vårdcentralen Limhamn öppnat flimmermottagning.

FATTA FLIMMER

Hon hjälper vårdcentraler att fatta flimmer

2018-10-31 | Av: Åsa Bolmstedt

Ett mer strukturerat omhändertagande av flimmerpatienter för att förebygga stroke. Det vill projektet Fatta flimmer bidra med. Hittills har över 20 vårdcentraler engagerat sig.

UPPFÖLJNINGSREPORTAGE

Många satsar på diagnostiskt centrum

2018-04-07 | Av Annika Larsson Sjöberg

Idén med Diagnostiskt centrum sprider sig i landet. Södertälje sjukhus var tidigt ute. I början var utmaningen att få distriktsläkare att remittera, men i år öppnade ett andra centrum i Stockholm för att ta emot fler patienter.

UPPFÖLJNINGSREPORTAGE

Studien räddade hans liv

2018-02-04 | Av: Annika Larsson Sjöberg

Det här är en uppföljning på artikeln Kent Persson hade planer för livet från nummer 1 av Horizont som handlar om Immunonkologi.

Prenumerera
Prenumerera på nästa nummer 

Få nästa nummer av Horizont i din brevlåda eller inkorg.