När celler blir medicin med Karin Mellgren och Fredrik Enlund
När celler blir medicin med Karin Mellgren och Fredrik Enlund
oktober 2020 | PRECISIONSMEDICIN

Det händer saker i landet. Behandlingsmetoder med cell- och genterapier - där patientens celler förs ur kroppen, genmodifieras på ett labb för att sedan återföras till kroppen - gör nu sitt stora intåg i svensk hälso- och sjukvård. I Göteborg har man erfarenhet från sådana behandlingar för barn och unga med leukemi. Och i Kalmar har de börjat utföra kompletta genetiska canceranalyser. Vi träffar företrädare för dessa två center och försöker koppla ihop olika perspektiv av cell- och genterapier. Vi vill höra allt om behandlingsmetodernas yttre gräns där celler blir medicin.

Gäster: Karin Mellgren, barnonkolog och verksamhetschef vid Barncancercentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Fredrik Enlund, chef för Diagnostiskt centrum i Region Kalmar län, docent samt cancerforskare på Sahlgrenska sjukhuset.

Om podden

Hälso- och sjukvården står inför ett paradigmskifte. Med precisionsmedicin, gendata och AI förändras sättet att diagnosticera och behandla. Vilka möjligheter och hinder står vi inför? Och vad innebär det för patienten, vården och samhället? Precisionspodden utforskar ämnet precisionsmedicin genom samtal med Sveriges visionära entreprenörer, forskare, politiker och patienter. Följ med Anna Johansson till medicinens framkant där utmaningarna är enorma och möjligheterna stora.