Medicin mellan filosofi och ekonomi med Emma Medin
Medicin mellan filosofi och ekonomi med Emma Medin
november 2019 | PRECISIONSMEDICIN

Sjukvården lever i en paradox: nya läkemedel kan bedömas som effektiva men tas ändå inte in i sjukvården av ekonomiska skäl. Hur ska den knuten lösas? I detta avsnitt gästar Emma Medin från Parexel Access Consulting podden och hjälper oss att bena ut problematiken kring synen på läkemedel, bot och finansiering. Emma är läkaren som valde att börja arbeta med hälsoekonomi och har lång erfarenhet av att arbeta med olika typer av hälsoekonomiska analyser i gränslandet mellan akademi, myndigheter och näringsliv. Samtalet leds av Anna Johansson och Christoffer Holmberg på Bristol-Myers Squibb.

Om podden

Hälso- och sjukvården står inför ett paradigmskifte. Med precisionsmedicin, gendata och AI förändras sättet att diagnosticera och behandla. Vilka möjligheter och hinder står vi inför? Och vad innebär det för patienten, vården och samhället? Precisionspodden utforskar ämnet precisionsmedicin genom samtal med Sveriges visionära entreprenörer, forskare, politiker och patienter. Följ med Anna Johansson till medicinens framkant där utmaningarna är enorma och möjligheterna stora.