Liv bortom siffrorna med Agneta Karlsson
Liv bortom siffrorna med Agneta Karlsson
september 2020 | PRECISIONSMEDICIN

Vem ska betala för moderna och innovativa behandlingar, och när vet vi att det lönar sig? Är det inte den eviga frågan? I slutet på 2019 utsågs Agneta Karlsson till ny generaldirektör för TLV – hur ser hon på morgondagens finansiering, utvärdering och prissättning i precisionsmedicinens namn? Går det att prissätta liv och vem är det som i så fall gör det? Hur måste vi manövrera så att inte framtidens vård också blir en orättvis vård där vissa liv räknas högre än andras?

Om podden

Hälso- och sjukvården står inför ett paradigmskifte. Med precisionsmedicin, gendata och AI förändras sättet att diagnosticera och behandla. Vilka möjligheter och hinder står vi inför? Och vad innebär det för patienten, vården och samhället? Precisionspodden utforskar ämnet precisionsmedicin genom samtal med Sveriges visionära entreprenörer, forskare, politiker och patienter. Följ med Anna Johansson till medicinens framkant där utmaningarna är enorma och möjligheterna stora.