Den digitala patienten med Patrik Sundström
Den digitala patienten med Patrik Sundström
november 2020 | PRECISIONSMEDICIN

Fortfarande handlar sjukvården till största delen om standardiserade patientmöten när sjukdomen väl har inträffat. Men har vi kommit till en punkt där patienter vill och kräver mer? Är AI och precisionsåtgärder rätt väg att gå? Och vad står i så fall i dess väg? Går vi mot en verklighet där vi genom konstant uppkoppling skulle kunna undvika kronisk sjukdom? Men till vilken kostnad – både monetärt och integritetsmässigt? För vissa skulle det nog anses som att gå med på att bli ständigt övervakad, medan det för andra är en självklarhet att kunna följa sina hälsoindikatorer på det sättet. Hur bör vi tänka kring tillgänglighet, säkerhet och integritet i de digitala vårdfrågorna?

Gäst: Patrik Sundström, programansvarig för e-hälsa på SKR

Om podden

Hälso- och sjukvården står inför ett paradigmskifte. Med precisionsmedicin, gendata och AI förändras sättet att diagnosticera och behandla. Vilka möjligheter och hinder står vi inför? Och vad innebär det för patienten, vården och samhället? Precisionspodden utforskar ämnet precisionsmedicin genom samtal med Sveriges visionära entreprenörer, forskare, politiker och patienter. Följ med Anna Johansson till medicinens framkant där utmaningarna är enorma och möjligheterna stora.