Att leda i en ny forskningsera med Jan Andersson
Att leda i en ny forskningsera med Jan Andersson
september 2020 | PRECISIONSMEDICIN

I rollen som Forsknings- och innovationsdirektör har Jan Andersson haft till uppgift att stärka regionens satsningar på forskning. Precisionsmedicinen inom cancerforskningen är långt framskriden men idag står ofta lagstiftningen och vårdens samordning mellan medicin och patient. Hur går egentligen Sveriges visioner ihop med verkligheten? Och vad betyder det för forskningen? 

Om podden

Hälso- och sjukvården står inför ett paradigmskifte. Med precisionsmedicin, gendata och AI förändras sättet att diagnosticera och behandla. Vilka möjligheter och hinder står vi inför? Och vad innebär det för patienten, vården och samhället? Precisionspodden utforskar ämnet precisionsmedicin genom samtal med Sveriges visionära entreprenörer, forskare, politiker och patienter. Följ med Anna Johansson till medicinens framkant där utmaningarna är enorma och möjligheterna stora.