Svensk vård och life science efter valet
Svensk vård och life science efter valet
september 2022

I Horizont Dialog bjuder Bristol Myers Squibb in till samtal om viktiga hälso- och sjukvårdsfrågor. Dagens och morgondagens lösningar diskuteras med spännande gäster.

Om podden

I Horizont Dialog bjuder Bristol Myers Squibb in till samtal om viktiga hälso- och sjukvårdsfrågor, där dagens och morgondagens lösningar diskuteras med intressanta gäster. Horizont Dialog syftar till att lyfta innovativa, värdeskapande och patientnära idéer och skapa spännande möten och samtal. Genom ökad kunskap, inspiration och en lösningsorienterad dialog kan alla gemensamt bidra till långsiktig hållbarhet inom svensk hälso- och sjukvård.