Hållbart vårdsystem med Therese Leijon
januari 2024
Porträtt bild på Therese Leijon general sekreterare på Ung cancer
Om podden

I Horizont Dialog bjuder Bristol Myers Squibb in till samtal om viktiga hälso- och sjukvårdsfrågor, där dagens och morgondagens lösningar diskuteras med intressanta gäster. Horizont Dialog syftar till att lyfta innovativa, värdeskapande och patientnära idéer och skapa spännande möten och samtal. Genom ökad kunskap, inspiration och en lösningsorienterad dialog kan alla gemensamt bidra till långsiktig hållbarhet inom svensk hälso- och sjukvård.

Hur skapar man ett hållbart vårdsystem som tar hänsyn till varje individs unika förutsättningar och behov? Tack vare banbrytande forskning finns i dag läkemedel och behandlingsmetoder som för många cancerformer avsevärt förbättrar chanserna att leva ett långt liv utan stora komplikationer. Ju tidigare dessa läkemedel och behandlingsmetoder kan sättas in desto bättre. Therese Leijon är generalsekreterare för Ung Cancer - en organisation som stöttar personer i åldern 16–35 år som antingen själva drabbats av cancer, eller som lever nära någon som drabbats av cancer. Genom att skapa mötesplatser, bidra till informationsutbyte, erbjuda psykosocialt stöd och betala ut ekonomisk ersättning arbetar Ung Cancer för att göra livet med cancer enklare.