Grundläggande hälsoekonomi
Grundläggande hälsoekonomi
november 2022

Hur mycket hälsa kan vi skapa med de resurser som finns när efterfrågan på vården stadigt ökar? I den här podden ger BMS Christoffer Holmberg en introduktion till den disciplin inom nationalvetenskapen som studerar just detta, hälsoekonomi.

Om podden

I Horizont Dialog bjuder Bristol Myers Squibb in till samtal om viktiga hälso- och sjukvårdsfrågor, där dagens och morgondagens lösningar diskuteras med intressanta gäster. Horizont Dialog syftar till att lyfta innovativa, värdeskapande och patientnära idéer och skapa spännande möten och samtal. Genom ökad kunskap, inspiration och en lösningsorienterad dialog kan alla gemensamt bidra till långsiktig hållbarhet inom svensk hälso- och sjukvård.