Twitter disclaimer

Ansvarsfriskrivning för @BMSSweden på Twitter (Disclaimer)

Bristol-Mayers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa läkemedel som hjälper patienter övervinna allvarliga sjukdomar.

Twitter-kontot @BMSSweden avser att sprida information av icke-produktrelaterad natur och är inte avsett att vara ett forum för att diskutera frågor som rör specifika läkemedelsprodukter eller användning utav dessa produkter, inkludive biverkningar och reklamationer. Mer information och kontaktuppgifter för biverkningar och reklamationer finns här.

I de fall där @BMSSweden publicerar en länk till en specifik artikel på en extern sida (som ej administreras av Bristol-Meyers Squibb själva), så är det den benämnda artikeln som åsyftas som innehåll och Bristol-Meyers Squibb tar således inte ansvar för vilket övrigt material eller information som eventuellt kan finnas på den externa sidan.