Svensk Life Science – från vision till varje patient
Svensk Life Science – från vision till varje patient
maj 2019 | PRECISIONSMEDICIN

Lyssna till hur Jenni Nordborg, som leder regeringens Life Science-kontor, ser på sitt uppdrag att ta Life Science från vision till varje patient.

Om podden

Hälso- och sjukvården står inför ett paradigmskifte. Med precisionsmedicin, gendata och AI förändras sättet att diagnosticera och behandla. Vilka möjligheter och hinder står vi inför? Och vad innebär det för patienten, vården och samhället? Precisionspodden utforskar ämnet precisionsmedicin genom samtal med Sveriges visionära entreprenörer, forskare, politiker och patienter. Följ med Anna Johansson till medicinens framkant där utmaningarna är enorma och möjligheterna stora.