Bonusavsnitt – Medicin utan gränser med Nicholas Backman
Bonusavsnitt – Medicin utan gränser med Nicholas Backman
april 2020 | PRECISIONSMEDICIN

Möt Nicholas ”Nico”  Backman, Worldwide Access Strategy Lead på Bristol Myers Squibb, som arbetar för att cancerbehandlingar ska nå patienter runtom i världen och möta de höga krav och kriterier som myndigheter och betalare ställer. Nico och Anna samtalar om tillgången till behandlingar för svenska patienter i ett globalt perspektiv, vad som är viktigt för att sätta Sverige på den internationella läkemedelskartan och beskriver hur det är att som svensk flytta över Atlanten och börja ett nytt liv i USA. Även kostcirkeln inbegrips, vilket är ett begrepp som har många applikationer, fungerar gränslöst och som står sig över tid. Varmt välkomna till detta bonusavsnitt!

Om podden

Hälso- och sjukvården står inför ett paradigmskifte. Med precisionsmedicin, gendata och AI förändras sättet att diagnosticera och behandla. Vilka möjligheter och hinder står vi inför? Och vad innebär det för patienten, vården och samhället? Precisionspodden utforskar ämnet precisionsmedicin genom samtal med Sveriges visionära entreprenörer, forskare, politiker och patienter. Följ med Anna Johansson till medicinens framkant där utmaningarna är enorma och möjligheterna stora.