Framtidens patient med Madeleine Beermann
Framtidens patient med Madeleine Beermann
maj 2019 | PRECISIONSMEDICIN

Varför är det viktigt att livsglädje och drömmar ska stå i fokus i vårdmötet? I detta avsnitt samtalar Anna Johansson och Susanna Knutsson med Madeleine Beermann från Unga Reumatiker.

Om podden

Hälso- och sjukvården står inför ett paradigmskifte. Med precisionsmedicin, gendata och AI förändras sättet att diagnosticera och behandla. Vilka möjligheter och hinder står vi inför? Och vad innebär det för patienten, vården och samhället? Precisionspodden utforskar ämnet precisionsmedicin genom samtal med Sveriges visionära entreprenörer, forskare, politiker och patienter. Följ med Anna Johansson till medicinens framkant där utmaningarna är enorma och möjligheterna stora.