Den politiska pulsen med Marie Morell
Den politiska pulsen med Marie Morell
oktober 2019 | PRECISIONSMEDICIN

Vilken roll spelar politiken i utvecklingen av precisionsmedicin? Hur ser den politiska viljan ut i tider av stigande kostnader och förändrade vårdsystem? Är precisionsmedicin mer en fråga om rätt och fel än höger och vänster i politiken? Och hur manövrerar vi så att framtidens vård inte blir orättvis? I det åttonde avsnittet av Precisionspodden för vi ett samtal med Marie Morell, ordförande för SKL:s sjukvårdsdelegation och även rankad som en av de mäktigaste personerna inom svensk sjukvård.

Om podden

Hälso- och sjukvården står inför ett paradigmskifte. Med precisionsmedicin, gendata och AI förändras sättet att diagnosticera och behandla. Vilka möjligheter och hinder står vi inför? Och vad innebär det för patienten, vården och samhället? Precisionspodden utforskar ämnet precisionsmedicin genom samtal med Sveriges visionära entreprenörer, forskare, politiker och patienter. Följ med Anna Johansson till medicinens framkant där utmaningarna är enorma och möjligheterna stora.