AI och medicinens framtid med Kye Andersson och Johan Hartman
AI och medicinens framtid med Kye Andersson och Johan Hartman
augusti 2019 | PRECISIONSMEDICIN

Ett samtal om förväntningarna på artificiell intelligens (AI), möjligheterna, utmaningarna, tilliten till systemen och hur fler kan dra nytta av tekniken för att skapa en bättre vård - för alla. Johan Hartman, docent i patologi på Karolinska Universitetssjukhuset och Kye Andersson på svenska AI-bolaget Peltarion möts här i ett samtal som leds av Anna Johansson.

Om podden

Hälso- och sjukvården står inför ett paradigmskifte. Med precisionsmedicin, gendata och AI förändras sättet att diagnosticera och behandla. Vilka möjligheter och hinder står vi inför? Och vad innebär det för patienten, vården och samhället? Precisionspodden utforskar ämnet precisionsmedicin genom samtal med Sveriges visionära entreprenörer, forskare, politiker och patienter. Följ med Anna Johansson till medicinens framkant där utmaningarna är enorma och möjligheterna stora.