Datadriven life science med Frida Lundmark
Datadriven life science med Frida Lundmark
februari 2023

Hur blir vi datadrivna på riktigt? Värdet av en datadriven life science är väl känt och för att öppna upp för en bredare användning av hälsodata krävs ett helhetsgrepp regionalt, nationellt och internationellt. Utvecklingen behöver också drivas framåt med flera perspektiv i åtanke – inte minst med patientens, samhällets och näringslivets. Frida Lundmark är sakkunnig inom life science på Lif - branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen – och i det här avsnittet pratar vi om att vara datadriven med ett systemperspektiv..

Om podden

I Horizont Dialog bjuder Bristol Myers Squibb in till samtal om viktiga hälso- och sjukvårdsfrågor, där dagens och morgondagens lösningar diskuteras med intressanta gäster. Horizont Dialog syftar till att lyfta innovativa, värdeskapande och patientnära idéer och skapa spännande möten och samtal. Genom ökad kunskap, inspiration och en lösningsorienterad dialog kan alla gemensamt bidra till långsiktig hållbarhet inom svensk hälso- och sjukvård.