Peter Daneryd
Peter Daneryd, MD, PhD har en klinisk bakgrund inom cancerkirurgi, palliativ vård och forskning, samt med olika chefsuppdrag inom Västra Götalandsregionen. De senaste åren har han varit konsult till hälso- och sjukvården och omsorgen för ledning och styrning av kvalitetsutveckling samt organisationsutveckling. Han är fellow vid Institute for Healthcare Leadership, Intermountain Healthcare, Salt Lake City, Utah, USA, och affilierad till Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, och verksam inom internationella jämförelser av hälso- och sjukvårdssystem samt ett nytt ledarskapsprogram i Sverige. Sedan november 2016 är han förbundsdirektör för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling/Skandionkliniken i Uppsala.