Christer Westlinder
Christer Westlinder
Skriver om #pharma, #digitalmarketing, #digitaltransformation och #innovationinhealthcare. Som Associate Director, IT Nordics på BMS är Christer ansvarig för strategisk planering och leverans av IT och digital kapacitet samt driver nytänkande nedifrån och upp. En förändringsledare och digital förespråkare som förverkligar idéer till innovationer och bidrar till bättre sjukvård och patientvård.