03 Utveckling Framåt

I horisonten möts mark och himmel. Namnet Horizont syftar på den mest avlägsna punkt man kan överblicka från där vi står idag. Det är där framme BMS vill fästa blicken i Horizont. Det görs genom att berätta om dagens men också blicka fram mot morgondagens sjukvård och behandlingar.


Bakom hårda frågor finns alltid eldsjälar som med stort engagemang driver utvecklingen framåt. Det gäller forskarna, beslutsfattarna, vårdpersonalen och patienterna som drabbas av svåra sjukdomar. Det finns också många goda exempel på satsningar i vården som är positiva för patienterna. Detta ska Horizont berätta om. Och inspirera andra till att också sträva mot att utveckla sina arbetsmetoder i en för patienterna gynnsam riktning.

Horizont ska sprida hopp. Framtiden är på många sätt väldigt ljus. Vi lever allt längre och det kommer nya behandlingar som framgångsrikt behandlar det som igår inte gick att behandla. När man blir allvarligt sjuk fokuserar man på att överleva. Med den utveckling som nu sker kan man också vid flera sjukdomar fokusera på att leva.

Horizont ska möta läsarna där läsarna vill vara. För att göra det behövs den digitala närvaron utvecklas, där innehållet från Horizont-tidningarna bildar stommen men kompletteras med material som bara finns tillgängligt online.

Med ett framåtblickande perspektiv med sikte mot horisonten, hoppas BMS bidra positivt till samhällsdialogen genom Horizont. Tanken är att ökad kunskap leder till bättre beslut och att bättre beslut leder till bättre resultat för svenska patienter.

Illustration

Frågor och svar med projektledaren för Horizont

Pontus Lindvall, du tog relativt nyligen över som projektledare för Horizont, vad var det första du gjorde?

– Jag har tagit initiativ till att vi under 2018 ska göra uppföljningar på några av de reportage eller patientberättelser som vi fått mest feedback kring. Det ser jag fram emot!

Hur ska Horizont som tidning och digitalt fungera ihop framöver?

Pontus

– Vi ska fortsätta ge ut tidningen två gånger per år och så ska vi få ännu mer liv i siten bms.se/horizont. Det händer redan en hel del där genom att det tillkommer nya bloggar löpande. Det ska bli mer nytt material genom uppföljningsreportagen som jag nämnde och så får vi hitta på andra saker framöver. Jag vill se en site som uppmuntrar intresserade personer att titta in ofta och för det krävs att vi kontinuerligt tillför nytt och intressant material.

Är det något med Horizont som du absolut inte vill ändra?

– Många är intresserade av att ta till sig nya forskningsrön, men det finns en svårighet att berätta om komplicerad forskning på ett engagerande och inkluderande sätt. Jag tycker vi har lyckats ganska bra med det i Horizont, inte minst genom att lyfta fram personerna bakom forskningen och på så sätt ge hårda frågor en mjukare ton. Vi vill också sprida hopp genom att belysa de stora utvecklingssteg som tas och det ska vi fortsätta med.

Vad har du för framtidsvision med Horizont?

– Horizont ska vara en tidning som sticker ut i mängden och bidrar till samhällsdialogen. Det är ingen överdrift att påstå att utvecklingen på sjukvårdsområdet på många sätt är en viktig samhällsfråga. Horizont vill vara med och sprida kunskap, vara en plattform för att sprida goda exempel och låta många olika aktörer komma till tals. Jag hoppas också att vi genom Horizont kan demonstrera en del av det engagemang som vi på BMS har för att hjälpa patienter övervinna svåra sjukdomar.