02 Horizont Idag

INFOGRAFIK OCH HORIZONT ONLINE

Infografiken sammanställer på ett illustrativt sätt statistiken för Horizont år 2017. Här lyfter vi fram antal läsare, mest lästa artiklar samt vilka kanaler vi använder oss av för att kunna nå ut till våra läsare på bästa sätt.


Antal läsare

Varje år publiceras två nya nummer av Horizont i papperstidningsform. För att kunna nå ut till fler läsare skapades även en digital version på webben. Här sammanfattas antalet digitala besökare samt antalet tidningsprenumeranter under 2017.


antal lasare

Mest lästa artiklar

Här lyfter vi fram de artiklar som attraherat flest läsare under 2017.


Mest lasta artiklar

SIFO-undersökning

För att utvärdera tidningsinnehållet och följa upp vad läsarna tycker om Horizont görs SIFO-undersökningar. Resultaten från undersökningarna ligger sedan till grund för hur vi väljer att utveckla tidningen.

magnify
SIFO-undersökning

Rekommenderar
Horizont


Enheter

Våra besökare har olika användarmönster när det gäller hur de surfar runt och läser på Horizont-webben, och vilka enheter de använder. Graferna nedan sammanfattar:

Enheter

Almedalen livestream

För att fler skulle få tillgång till de populära föreläsningarna i Almedalen testade vi 2017 att genomföra en livestream. Nedan sammanfattas antalet tittare.

house
Almedalen livestream

Podcast

De mest populära podcast-avsnitten på Horizonts webbplats var under året:

podcast

Frågor och svar med online-ansvarig för Horizont

Anna Johansson, du jobbar med att sprida Horizont online, vad är målet med detta?

- Målet är att se till så att Horizont blir tillgänglig för fler. Idag har vi den digitala versionen av Horizont på bms.se/horizont ihop med podcast, Horizontbloggen och ett Twitter-konto där vi gör dagliga uppdateringar. I vårt mål ingår att skapa en dynamik som komplement till den tryckta tidningen, att det händer saker mellan utgivningstillfällena. De som föredrar ett digitalt format får det och samtidigt får vi möjlighet att nå ut till fler. Vi är oerhört stolta över att Horizont blivit så uppskattad av läsarna och vi vet att den satsning som gjorts på att digitalisera och ”online-ifiera” materialet också har varit mycket uppskattat.

Hur ser du att Horizont kan utvecklas i det digitala formatet framgent?

- Som kommunikatör är jag övertygad om att diversifieringen av medier och plattformar är centralt för att nå ut och skapa framgång. Nyckeln är att ha ett bra innehåll, något som är intressant och relevant för mottagaren, och det är precis det vi har med Horizont. Jag skulle personligen gärna se att vi kunde nå ut i fler kanaler och vi har lärt oss att utvecklas i en takt som passar vår organisation. Vi är inte lika snabbfotade i den här branschen som i andra, ur den aspekten, men det har att göra med regelverk och den resurssättning som behövs för att understödja en regelmässig och etiskt hållbar kommunikation i offentliga kanaler såsom sociala medier.

anna

Vad är den största utmaningen med att jobba i ett online-format?

- Det finns många utmaningar. Och oändliga möjligheter! Vi har satt upp en intern process för hur vi tar fram, godkänner och publicerar allt Horizontmaterial (inklusive tweets, blogginlägg och podcasts) så vi har hittat formen för den här typen av kommunikation. Den stora utmaningen är content-arbetet, att se till att vi ständigt har ett innehåll som är relevant och aktuellt i tiden. Det kräver mycket resurser.

Vad är Horizont om 5 år?

- Kanske Google Hangout med redaktionsrådet och live-reportage från fältet? Eller varför inte Horizont TV? Möjligheterna är oändliga! Sett till den potential som finns i den här typen av kommunikation så hoppas jag att BMS fortsätter att satsa på Horizont och att vi kan utveckla kommunikationen online för att möta mottagarna där de är och på det sätt som passar dem. Exakt vilka plattformar som Horizont ska finnas på är svårt att sia om och något vi konstant utvärderar då utvecklingen går oerhört snabbt där. Och vi jobbar redan med att utveckla Horizont till att bli mer dynamisk i sin form och kommer under 2018 att kunna erbjuda uppföljningar till tidigare reportage och annat som bara blir tillgängligt i onlineformatet.