När hälsa ställs mot hälsa med Lars Sandman och Lina Nordquist
När hälsa ställs mot hälsa med Lars Sandman och Lina Nordquist
november 2020 | PRECISIONSMEDICIN

Varje dag måste medarbetare i hälso- och sjukvården prioritera vem som ska få vård, i vilken typ och omfattning och inte minst hur snabbt. Allt kan inte göras och framför allt inte samtidigt – något som covid-19-pandemin ökat medvetandet om påtagligt. Hur ska vi fördela vårdens resurser på ett så rättvist, mänskligt och effektivt sätt som möjligt? Hur väljer vi när hälsa ställs mot hälsa och ibland ett liv mot ett annat. Vilken värdegrund ska guida oss i en morgondag där det blir medicinskt möjligt att hjälpa ännu fler – men där det saknas resurser för att faktiskt kunna göra det?

Gäster: Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik vid Linköpings universitet, föreståndare för ett nationellt kunskapscentrum kring hälso- och sjukvårdens prioriteringar och har lett arbetet med att ta fram nya riktlinjer för prioriteringar inom vården, samt Lina Nordquist, Docent och forskare samt riksdagsledamot för Uppsala län, ledamot i Socialutskottet och även ledamot i Smer – statens medicinsk-etiska råd.