Avsnitt 17 - När celler blir medicin med Karin Mellgren och Fredrik Enlund
Avsnitt 17 - När celler blir medicin med Karin Mellgren och Fredrik Enlund
oktober 2020 | PRECISIONSMEDICIN

Det händer saker i landet. Behandlingsmetoder med cell- och genterapier - där patientens celler förs ur kroppen, genmodifieras på ett labb för att sedan återföras till kroppen - gör nu sitt stora intåg i svensk hälso- och sjukvård. I Göteborg har man erfarenhet från sådana behandlingar för barn och unga med leukemi. Och i Kalmar har de börjat utföra kompletta genetiska canceranalyser. Vi träffar företrädare för dessa två center och försöker koppla ihop olika perspektiv av cell- och genterapier. Vi vill höra allt om behandlingsmetodernas yttre gräns där celler blir medicin.

Gäster: Karin Mellgren, barnonkolog och verksamhetschef vid Barncancercentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Fredrik Enlund, chef för Diagnostiskt centrum i Region Kalmar län, docent samt cancerforskare på Sahlgrenska sjukhuset.

Om podden

I Horizont Dialog bjuder Bristol Myers Squibb in till samtal om viktiga hälso- och sjukvårdsfrågor, där dagens och morgondagens lösningar diskuteras med intressanta gäster. Horizont Dialog syftar till att lyfta innovativa, värdeskapande och patientnära idéer och skapa spännande möten och samtal. Genom ökad kunskap, inspiration och en lösningsorienterad dialog kan alla gemensamt bidra till långsiktig hållbarhet inom svensk hälso- och sjukvård.