Avsnitt 12: Bonusavsnitt – Medicin utan gränser med Nicholas Backman
Avsnitt 12: Bonusavsnitt – Medicin utan gränser med Nicholas Backman
april 2020 | PRECISIONSMEDICIN

Möt Nicholas ”Nico”  Backman, Worldwide Access Strategy Lead på Bristol Myers Squibb, som arbetar för att cancerbehandlingar ska nå patienter runtom i världen och möta de höga krav och kriterier som myndigheter och betalare ställer. Nico och Anna samtalar om tillgången till behandlingar för svenska patienter i ett globalt perspektiv, vad som är viktigt för att sätta Sverige på den internationella läkemedelskartan och beskriver hur det är att som svensk flytta över Atlanten och börja ett nytt liv i USA. Även kostcirkeln inbegrips, vilket är ett begrepp som har många applikationer, fungerar gränslöst och som står sig över tid. Varmt välkomna till detta bonusavsnitt!

Om podden

I Horizont Dialog bjuder Bristol Myers Squibb in till samtal om viktiga hälso- och sjukvårdsfrågor, där dagens och morgondagens lösningar diskuteras med intressanta gäster. Horizont Dialog syftar till att lyfta innovativa, värdeskapande och patientnära idéer och skapa spännande möten och samtal. Genom ökad kunskap, inspiration och en lösningsorienterad dialog kan alla gemensamt bidra till långsiktig hållbarhet inom svensk hälso- och sjukvård.