Avsnitt 18 - Ingen medicinsk innovation om oss, utan oss med Hannes Sjöblad, Fredrik Lindén och Sara Riggare
Avsnitt 18 - Ingen medicinsk innovation om oss, utan oss med Hannes Sjöblad, Fredrik Lindén och Sara Riggare
oktober 2020 | PRECISIONSMEDICIN

Det mänskliga genomet blev helt kartlagt för snart 20 år sedan. Då sades det att vården skulle revolutioneras – och det för alla. Men sanningen är att vi fortfarande är långt ifrån revolutionen. Medicin handlar inte bara om riktad terapi opåverkat av vårdens övriga strukturer. Den svenska vården behöver vara i synk med det innovativa arbetet där patienten hela tiden måste vara i centrum. Så hur ser då patientperspektivet ut? Är precisionsmedicin jämlikt, och kan man säga att en behandling ens är en innovation om den når patienten för sent? Hur skulle den nya svenska Life Science-strategin ha sett ut om den var skriven av patienterna? Och vad händer när vårdkonsumenterna blir producenter?

Gäster:

  • Hannes Sjöblad, biohackare, teknikoptimist, entreprenör och Chief Disrupting Officer på innovationshuset Epicenter
  • Fredrik Lindén, koordinator för MyData Sweden
  • Sara Riggare, spetspatient, doktorand i digital egenvård och forskar i hälsoinformatik vid Karolinska Institutet
Om podden

I Horizont Dialog bjuder Bristol Myers Squibb in till samtal om viktiga hälso- och sjukvårdsfrågor, där dagens och morgondagens lösningar diskuteras med intressanta gäster. Horizont Dialog syftar till att lyfta innovativa, värdeskapande och patientnära idéer och skapa spännande möten och samtal. Genom ökad kunskap, inspiration och en lösningsorienterad dialog kan alla gemensamt bidra till långsiktig hållbarhet inom svensk hälso- och sjukvård.