Avsnitt 14: Att leda i en ny forskningsera med Jan Andersson
Avsnitt 14: Att leda i en ny forskningsera med Jan Andersson
september 2020 | PRECISIONSMEDICIN

I rollen som Forsknings- och innovationsdirektör har Jan Andersson haft till uppgift att stärka regionens satsningar på forskning. Precisionsmedicinen inom cancerforskningen är långt framskriden men idag står ofta lagstiftningen och vårdens samordning mellan medicin och patient. Hur går egentligen Sveriges visioner ihop med verkligheten? Och vad betyder det för forskningen? 

Om podden

I Horizont Dialog bjuder Bristol Myers Squibb in till samtal om viktiga hälso- och sjukvårdsfrågor, där dagens och morgondagens lösningar diskuteras med intressanta gäster. Horizont Dialog syftar till att lyfta innovativa, värdeskapande och patientnära idéer och skapa spännande möten och samtal. Genom ökad kunskap, inspiration och en lösningsorienterad dialog kan alla gemensamt bidra till långsiktig hållbarhet inom svensk hälso- och sjukvård.