snabba fakta blodcancer

Tre typer dominerar

Blodcancer omfattar flera olika cancersjukdomar i blod, benmärg eller lymfsystemet. Orsaken till blodcancer är okänd

Text: Åsa Bolmstedt

Källor: Barncancerfonden, Blodcancerförbundet, Cancerfonden

Lymfom

 

Leukemi

 

Myelom

 

Övriga blodcancersjukdomar

 

Lymfom

Cancer i lymfsystemet

Lymfsystemet är en del av kroppens immunförsvar, som bekämpar infektioner. Vid lymfom förvandlas vita blodkroppar till cancerceller som samlas antingen i eller utanför någon av kroppens lymfkörtlar. Vanligaste blodcancern och den som tar flest liv. Lymfsystemet är en del av kroppens immunförsvar, som bekämpar infektioner. Vid lymfom förvandlas vita blodkroppar till cancerceller som samlas antingen i eller utanför någon av kroppens lymfkörtlar. Vanligaste blodcancern och den som tar flest liv.Lymfsystemet är en del av kroppens immunförsvar, som bekämpar infektioner. Vid lymfom förvandlas vita blodkroppar till cancerceller som samlas antingen i eller utanför någon av kroppens lymfkörtlar. Vanligaste blodcancern och den som tar flest liv.

Delas in i två undergrupper

  • Hodgkins lymfom
  • Non-Hodgkins lymfom, exempelvis B-cellslymfom och T-cellslymfom.

Olika typer

Totalt finns drygt 60 typer av lymfom.

Leukemi

Cancer i blodkropparna

Vita blodkroppar försvarar kroppen mot infektioner, röda transporterar syre till kroppens celler och blodplättar förhindrar blödningar. Näst vanligaste blodcancern.

Akut leukemi

  • Celler i vita blodkroppar blir sjuka tidigt i utvecklingen.
  • Delas in i akut myeloisk leukemi, AML, eller akut lymfatisk leukemi, ALL, beroende på vilken typ av vit blodkropp som drabbas.

Kronisk leukemi

  • Cellerna blir sjuka senare i utvecklingen, vilket påverkar vita och röda blodkroppar samt blodplättar.
  • Delas in i kronisk myeloisk leukemi, KML, eller kronisk lymfatisk leukemi, KLL, beroende på i vilken blodcell sjukdomen uppstår

Myelom

Cancer i benmärgen

Inne i kroppens ben finns benmärgen där nya stamceller och blodkroppar bildas. Tredje vanligaste blodcancern.

Asymtomatiskt myelom

Patienterna har inga symtom utan sjukdomen kan enbart ses i laboratorieprover.

Symtomatiskt myelom

Patienterna har symtom på grund av att sjukdomen påverkar kroppens organ.

Övriga blodcancersjukdomar

Många varianter

Det finns många varianter av lymfom, leukemi och myelom. Plus flera andra typer som inte räknas in i dessa tre grupper, som polycytemia vera och myelofibros.