snabba fakta patienter

Så många drabbas

Blodcancer är den fjärde vanligaste cancerformen bland vuxna, om man slår ihop alla varianter av sjukdomen. Lymfom är den form som drabbar flest.

Text: Åsa Bolmstedt

Källor: Barncancerfonden, Cancerfonden, Socialstyrelsen

Bebis

 

Statistik

 

Bebis

Leukemi

Varje år får i genomsnitt fyra barn under ett år ALL, akut lymfatisk leukemi.

Barn

Lymfom

Cirka 50 barn och ungdomar får lymfom varje år. Det motsvarar 11 procent av all barncancer. Hodgkins lymfom är den vanligaste varianten. Pojkar insjuknar oftast i förpuberteten och flickor i sena tonåren. Drygt 90 procent överlever.

Leukemi

Bland barn är akut leukemi den vanligaste cancerformen och står för en fjärdedel av alla cancerfall hos barn. 90 procent får varianten ALL, 10 procent AML.

86 procent av barnen som drabbas av ALL överlever och 60 procent av dem som får AML.

De flesta barn som drabbas av leukemi insjuknar runt fyra års ålder. Sedan blir sjukdomen allt mer sällsynt och förekommer nästan inte alls efter åtta års ålder.

Myelom

Förekommer inte hos barn.

Vuxen

Kön

Ungefär lika många män som kvinnor får blodcancer, men det finns skillnader i vissa grupper. Män drabbas oftare av lymfom och leukemi än kvinnor.

Ålder

Blodcancer drabbar framför allt äldre, två tredjedelar är över 65 år. Men vissa former förekommer i alla åldrar, bland annat Hodgkins lymfom och akut leukemi.

Statistik

4751

personer fick blodcancer 2014.

Lymfom: 2558

Leukemi: 1257

Myelom: 692

2028

personer avled av blodcancer 2014.

30 000

30 000 personer som hade haft eller hade en blodcancersjukdom levde 2012.