Kronisk cancer påverkar sjukvården
Kronisk cancer påverkar sjukvården
Av Nicholas Backman - LEDARE
BLODCANCER
Fritt flöde
Horizont # 6 | 2016 december

På 30 år har blodcancer utvecklats till en sjukdom som många lever länge med. Det innebär nya utmaningar: Hur ska patienternas sporadiska besök i vården organiseras effektivt? Hur ska alla patienter få tillgång till nya behandlingar och stöd att leva med en kronisk sjukdom? Blodcancer är också en av de cancerformer som drabbar barn.

Cancer påverkar alla, direkt eller indirekt. Två personer i min nära omgivning har drabbats av blodcancer, en sjukdom som detta nummer belyser på flera sätt. Båda lever glädjande nog och familjerna mår bra, men det har varit en utmanande och omvälvande tid för både de drabbade och deras anhöriga.

Det är de inte ensamma om.
Ungefär 4 750 personer drabbas årligen av blodcancer i Sverige. Prognosen är relativt god och i dagsläget lever drygt 50 procent av patienterna efter fem år. Nu ser vi att än fler läkemedel utvecklas och parallellt fungerar vården allt bättre i form av tidig diagnostik och bättre omhändertagande.

Flera utmaningar kvarstår dock. Hur ska patienter med kronisk cancer omhändertas? Hur säkrar vi att ny teknologi når ut till patienterna? Vilka förändringar av vårdens organisation behöver göras?

BÄSTA LÄSARE, nu har du det sjätte numret av Horizont i din hand och precis som tidigare riktar sig Horizont primärt till politiker, tjänstemän, beslutsfattare och andra intressenter inom svensk hälsooch sjukvård och är ett kunskapsoch diskussionsunderlag inom läkemedelsområdet.

Då blodcancer är ett område som omfattar flera cancersjukdomar hoppas jag att du läser våra Snabba faktauppslag som på ett enkelt sätt förklarar blodcancer. Du hittar också sjukamparen Nadja Casadeis berättelse om sin kamp mot cancer och viljan att ta på sig landslagsdräkten igen. I vinjetten Vårt landsting får du ta del av utmaningar vid introduktionen av nya läkemedel mot multipelt myelom.

600 000 SVENSKAR FÖRVÄNTAS leva med cancer år 2040 och kraven på sjukvården kommer kontinuerligt att öka.

Då cancer påverkar alla vill Bristol-Myers Squibb bidra till en bred dialog i syfte att utveckla cancervården ytterligare. Vi hoppas att detta nummer av Horizont är ett steg i rätt riktning.

Du har väl inte glömt att du kan läsa Horizont var och när du vill? På vår hemsida www.bms. com/horizont eller i din mobiltelefon eller på surfplattan. Här finner du nu även vår företagsblogg och podcast. Glöm inte att följa oss på Twitter på @BMSHorizont.

Vi ser fram emot att höra från dig med dina tankar och synpunkter.

Nicholas Backman signatur
Nicholas Backman

Ladda ner hela numret här

Prenumerera

Prenumerera på nästa nummer 

Få nästa nummer av Horizont i din brevlåda eller inkorg.