snabba fakta det händer i kroppen

Immunförsvaret blir svagare

När vi får blodcancer påverkas kroppen på olika sätt. Gemensamt är att kroppens immunförsvar drabbas. Ibland märker vi av cancern, ibland inte.

Text: Åsa Bolmstedt

Källor: Cancerfonden, Blodcancerförbundet, Barncancerfonden

Leukemi

 

Lymfom

 

Myelom

 

Leukemi

Leukemi

Vid leukemi drabbas blodkropparna av cancer. Blodkropparna har olika uppgifter: De vita försvarar kroppen mot infektioner, röda transporterar syre till kroppens celler och blodplättar förhindrar blödningar.

Akut leukemi

Akut leukemi kan börja med diffusa symtom, som blekhet, trötthet, blåmärken som inte försvinner, svårläkta sår, infektionskänslighet och bensmärtor.

Kronisk leukemi

Kronisk leukemi kan pågå utan att man fårnågra symtom alls..

Lymfom

Lymfsystemet

Lymfsystemet är en del av kroppens immunförsvar, som bekämpar infektioner. Vid lymfom förvandlas vita blodkroppar till cancerceller som samlas antingen i eller utanför någon av kroppens lymfkörtlar.

Halsen

Hastigt växande oömma lymfkörtlar, ofta på halsen, är den vanligaste orsaken till att patienten söker vård.

Magen, ljumskarna, armhålorna

Lymfom kan växa från lymfvävnad var som helst i kroppen, bland annat i magen, ljumskarna eller armhålorna. Där märks inte de svullna lymfkörtlarna lika tydligt.

Symtom

Trötthet, feber och avmagring är vanligt. Där lymfomet sitter kan man få smärta.

Myelom

Cancer i benmärgen

Myelom är cancer i benmärgen, det vill säga inne i kroppens ben där nya stamceller och blodkroppar bildas. Ofta sitter cancern på många ställen i skelettet.

Ger få symtom i början. I takt med att cancercellerna gör skelettet skörare kan man få smärta och lättare drabbas av benbrott.

Rygg och bröstkorg

Smärtan sitter ofta här.

Trötthet och försämrat immunförsvar som ger infektioner i luftvägar och lungor är typiska symtom.

Njuren

Påverkas på grund av kalkhalten i blodet ökar.