snabba fakta det händer i kroppen

5 utmaningar att lösa

Blodcancer är på många sätt en framgångssaga. Överlevnaden har ökat stort. Men allt är inte perfekt. När alltfler lever allt längre med sin cancer uppstår nya knäckfrågor.

Text: Åsa Bolmstedt

Lösa finansieringen

 

Omvandla forskning till läkemedel

 

Skapa långsiktig kontakt med vården

 

Höja psykosocialt välmående

 

Jämlik vård

 

Lösa finansiering

Bästa resultat

För att nå bästa resultat med nya läkemedel krävs att de ges i kombination med mediciner som redan finns. Läkemedel staplas på varandra i stället för att som förr i tiden ersätta gamla som fasas ut. Det gör vården mer kostsam. Hur finansieringen ska lösas är en knäckfråga som än så länge saknar svar.

Omvandla forskning till läkemedel

Forskning

Forskning om mekanismerna bakom blodcancer har vuxit snabbt. Nya moderna läkemedel och behandlingar har förvandlat prognosen och vardagen för patienter med vissa diagnoser. Nu gäller det att nå samma framgång med övriga grupper. En annan utmaning är att minska biverkningarna av vissa behandlingar.

Skapa långsiktigt kontakt med vården

Långsiktighet

I takt med att blodcancer alltmer blir en kronisk sjukdom som man med rätt behandling kan leva ett långt liv med förändras patienternas behov av kontakt med sjukvården. Även om besöken i vården är sporadiska behöver patienten ha en kontinuerlig kontakt som fungerar bra utan att kosta skjortan för samhället. Digitalisering med bland annat videomöten kan vara en lösning.

Höja psykosocialt välmående

Välmående

Även om många som får blodcancer kan leva ett liv utan symtom från sjukdomen påverkas vi psykiskt och känslomässigt av att ha cancer. I dag rapporteras om bristande stöd när det gäller att vårda själen, både hos de drabbade och deras anhöriga. Det skapar onödigt lidande och är olönsamt för samhället. Patienter ropar efter fungerande rehabilitering.

Jämlik vård

Alla ska få vård

Liksom för andra cancerdiagnoser är vården vid blodcancer ojämlik. Var i landet man bor, patientens socioekonomiska status och eventuell samsjuklighet med andra sjukdomar påverkar vilken vård man får. Bland annat hur snabbt utredning görs och behandlingen kommer igång.