Horizont # 6 | 2016 december

Fritt flöde

Promo pod 100

Kronisk cancer påverkar sjukvården

LEDARE

Cancer påverkar alla, direkt eller indirekt. Två personer i min nära omgivning har drabbats av blodcancer, en sjukdom som detta nummer belyser på flera sätt. Båda lever glädjande nog och familjerna mår bra, men det har varit en utmanande och omvälvande tid för både de drabbade och deras anhöriga.

SNABBA FAKTA

Blodcancer omfattar flera olika cancersjukdomar i blod, benmärg eller lymfsystemet. Orsaken till blodcancer är okänd.te
ELDSJÄLEN

FRÅN 20 TILL NÄSTAN 100 PROCENTS ÖVERLEVNAD vid blodcancern KML. Pensionerade läkaren och professorn Bengt Simonsson kan blicka tillbaka på ett yrkesliv kantat av nästan osannolika behandlingsframsteg.

SNABBA FAKTA
Blodcancer är den fjärde vanligaste cancerformen bland vuxna, om man slår ihop alla varianter av sjukdomen. Lymfom är den form som drabbar flest.
REPORTAGET

I UPPSALA BEHANDLAS en femtedel av alla barn med akut lymfatisk leukemi, ALL. Sedan Sverige införde en ny behandling har vi blivit bäst i klassen internationellt sett.

PATIENTEN

2013 VAR MÅNGKAMPERSKAN NADJA CASADEI i toppform. Målet var OS i Brasilien. Då fick hon lymfom. I höstas gjorde hon comeback på mångkamps-SM. Nu kämpar hon för att få sätta på sig landslagsdräkten igen.

SNABBA FAKTA
När vi får blodcancer påverkas kroppen på olika sätt. Gemensamt är att kroppens immunförsvar drabbas. Ibland märker vi av cancern, ibland inte.
PATIENTORGANISATIONER

I DAG KAN MÅNGA LEVA ett långt liv trots blodcancer. Men alla lever inte i en fungerande vardag med god livskvalitet. Patientorganisationerna ser nya utmaningar.

SNABBA FAKTA
De senaste 20–30 åren har behandlingarna gjort stora framsteg. I dag botas många. Andra kan leva länge med god livskvalitet.
PATIENTEN

PER BRUGGE VAR FÖRST I EUROPA att sluta ta medicin mot KML. Det skedde inom ramen för en klinisk studie och kändes som att hoppa fallskärm utan att vara säker på att den vecklas ut. Nu tänker han knappt på att han har cancer.

REPORTAGET

En stamcellstransplantation kan rädda liv, men är en riskfylld behandling med svåra biverkningar. Efteråt måste patienterna isoleras. Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge låter patienterna flytta hem. Det har ökat överlevnaden.

DIGITALA LOSNINGAR

EFTER DEN FÖRSTA BEHANDLINGSPERIODEN behöver många blodcancerpatienter numera endast sporadisk kontakt med sjukvården. Men under många år. Hur kan digitala lösningar underlätta mötet?

VÅRT LANDSTING

NYA LÄKEMEDEL SOM TAS fram ersätter i regel gamla. Men vid myelom kommer det nu nya läkemedel som staplas ovanpå de gamla för största möljiga effekt. Det gör behandlingen kostsam och än finns ingen lösning för hur finansieringen ska gå till.

SNABBA FAKTA
Blodcancer är på många sätt en framgångssaga. Överlevnaden har ökat stort. Men allt är inte perfekt. När allt fler lever allt längre med sin cancer uppstår nya knäckfrågor.